Bij deze Incoterm heeft de verkoper de minste verplichtingen. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan zodra hij de koper informeert dat hij de betreffende goederen heeft klaargezet om geladen te worden op de afgesproken datum. Het risico voor schade en verlies gaat dan ook op dat moment over van verkoper op koper.

De koper dient uiteraard te beschikken over de benodigde informatie en documenten om aan de douaneformaliteiten te kunnen voldoen, en de koper verstrekt deze op kosten en risico van de koper. Alle handelingen voor het laden, het vervoer en het uit- en inklaren dienen door de koper te worden verricht.

De koper schakelt een expediteur in, en deze regelt het luchtvervoer van Turkije naar Nederland. Om de een of andere onduidelijke reden komt de expediteur in dit geval als ontvanger op de Air Waybill te staan.

Het transport is geregeld en de handgel kan worden vervoerd naar Nederland, maar dan komt er plotseling een kink in de kabel. De zending mag Turkije niet verlaten omdat blijkbaar de exportvergunning en douanedocumenten niet in orde zijn. De door de expediteur ingeschakelde luchtvervoerder kan daardoor de zending niet laden en claimt bij de verkoper een bedrag van ruim 40.000 dollar voor No-show. De verkoper weigert het bedrag te betalen en stelt dat op grond van de overeengekomen Incoterm Ex Works de koper hiervoor verantwoordelijk is.

Al met al leidt dit tot een stevige discussie tussen koper en verkoper, waarbij men elkaar wijst op al dan niet gemaakte afspraken of toezeggingen en er tussen de partijen vooralsnog geen oplossing voor het probleem komt. De ingeschakelde expediteur vraagt zich op enig moment af, of hij kan worden aangesproken door de luchtvervoerder voor kosten van de vracht.  Aangezien de expediteur de contractuele wederpartij van de luchtvervoerder is, kan deze hiervoor inderdaad worden aangesproken. Deze rekening zal de expediteur dan moeten doorbelasten aan zijn opdrachtgever, en dat is de koper in dit geval. Het is maar de vraag, gezien de discussie die koper heeft met de verkoper, of de betaling hiervan zonder slag of stoot zal gaan

De toekomst moet dit gaan uitwijzen, en wel onder het motto ‘the show must go on’.