Een Nederlands bedrijf verkoopt aan een bedrijf in de Verenigde Staten een machine en men komt met de koper aldaar de Incoterm CFR overeen. Dat het een en ander is afgesproken met de koper blijkt onder meer uit de verzonden handelsfactuur waarop deze Incoterm duidelijk staat vermeld.

Het een en ander impliceert dat het risico van schade en verlies overgaat van verkoper op koper zodra deze machine aan boord is geladen van het betreffende schip in de verschepingshaven. In dit geval is dat Rotterdam. De verkoper heeft dan tevens aan zijn leveringsverplichting voldaan.

Tijdens het transport naar de Verenigde Staten ontstaat er schade aan deze machine. Het is niet te achterhalen waar deze schade is ontstaan. De koper verzoekt het Nederlands bedrijf de schade te herstellen en geeft aan dat hij de nota van de verkoper voorlopig niet zal betalen. Inderdaad wordt de schade aan deze machine door de verkoper hersteld. De kosten van de reparatie bedragen ongeveer 8.000 euro.

Nadat de schade is hersteld, dient het verkopende Nederlandse bedrijf een claim in bij de hem ingeschakelde expediteur. Echter deze wijst op grond van de van toepassing zijnde Fenex Condities van 1 mei 2018 de aansprakelijkheid voor het ontstaan van deze schade van de hand. Tevens wordt aangegeven dat op grond van de overeengekomen Incoterm het risico ligt bij de koper van de machine. De kosten van de reparatie van de machine zouden doorbelast moeten worden aan de koper hiervan. De verkoper kon dit niet begrijpen.

Na de (on)nodige discussies drong het eindelijk bij de verkoper door dat hij een kostbare vergissing had begaan. In het geval dat de verkoper een zogenaamde sellers interest verzekering zou hebben afgesloten, dan zou deze schade daaronder gedekt zijn. De koper in de Verenigde Staten liet ondanks vele pogingen weten de reparatienota niet te zullen voldoen, immers zijn probleem was verholpen. Navraag leerde ook dat hij voor het transport geen transportverzekering had afgesloten. Ik vraag mij af wat de verzekeraar had gedaan indien er bijvoorbeeld tijdens de zeereis door de rederij Avarij-grosse verklaard zou zijn.

Door het ontberen van de nodige kennis bij beide partijen met betrekking tot de uitleg en toepassing van deze Incoterm draait de verkoper uiteindelijk voor de schade op.

Wilt u alles weten over de nieuwe Incoterms? 15 april 2020 organiseert Nieuwsblad Transport een workshop over alle ins & outs. Kijk voor meer informatie op www.incoterminologie.nl