Ik las onlangs de conclusies van het rapport ‘Berenschot Strategy Trends 2019’. Het thema duurzaamheid staat, gemiddeld gemeten over tien sectoren, in 2019 op plaats drie in de top 15 als het gaat om de belangrijkste aspecten waarop organisaties zich onderscheiden. In 2018 stond dit thema overigens nog op plaats zeven. Deze snelle stijging heeft betekenis. Het zegt alles over de intrinsieke motivatie van bedrijven om dingen niet te moeten, maar te willen veranderen. Deze ranking betekent dat dit thema ook bij uw opdrachtgevers prominenter dan ooit op de agenda staat.

Volgens ditzelfde rapport behoort de sector Transport en Logistiek tot de topvier van sectoren waar duurzaamheid een echt boardroom-item is. U heeft de potentie om de verduurzaming van de maatschappij op uw vakgebied te realiseren en onderdeel te zijn van de echte verandering. En dat weet u, want de sector zit niet stil. BREEAM-NL heeft in 2018 forse groei geregistreerd in het aantal afgegeven certificeringen op logistieke distributiecentra. Ook zien zij een verschuiving naar de hogere BREEAM-categorieën. De Nederlandse truckvloot behoort tot de modernste van Europa, en de binnenvaart is actief zoekende naar de meest interessante en rendabele oplossing om hun motoren om te bouwen naar varianten met een lagere uitstoot. Op lokaal niveau zijn er initiatieven als Logistiek010 en Amsterdam Logistics om de ambitie naar een emissievrije binnenstedelijke distributie te realiseren.

Gaat het snel genoeg? Eerlijk gezegd, ik denk van niet. Niet voor niets worden we vriendelijk doch dringend verzocht te versnellen. Amsterdam weert vanaf 2030 voertuigen met fossiele brandstoffen uit de binnenstad. De gemeente Rotterdam verscherpt per 1 januari 2020 de milieumaatregelen voor trucks op de Maasvlakte. En ook bedrijven als RAI en Jaarbeurs spreken de ambitie uit om het aantal logistieke bewegingen bij hun nieuwbouwplannen fors omlaag te brengen. Het innoveren in de bouwlogistieke oplossingen is gewenst. Alle gelegenheid om de gesprekken met uw opdrachtgevers op dit thema scherper te voeren en samen de logistieke aanpak duurzamer te maken.

Hoe kunnen we deze versnelling realiseren? Allereerst is de al genoemde intrinsieke motivatie om te willen verduurzamen een belangrijke voorwaarde. Maar wijs investeren in verduurzaming vereist ook een rendabele businesscase. De juiste investeringsafweging moet in één keer goed zijn. Er is nog veel winst te behalen in het delen van innovatie-risico’s, het delen van data én het uitbreiden van bestaande samenwerkingsverbanden. De haalbaarheid van vele businesscases wordt groter als verladers en logistieke bedrijven voor langere tijd samen optrekken, inclusief hun leveranciers, waaronder ook de financiers.

We realiseren ons dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de betere wereld. Illustratief aan deze tijd is dat veel bedrijven nadenken én uitkomen voor de zingeving van hun bedrijf, hun ‘purpose’. Het blijkt een belangrijke reden om klanten en zeker ook de jongere generatie medewerkers aan zich te binden. Duurzaam handelen is geen ding voor de ‘grijze wollen sokkendragers’ alleen. We zijn allemaal wereldverbeteraars geworden.

Ook dit jaar reis ik samen met vrouw en hond weer naar het mooie Italië. Naar de uitgestrekte Toscaanse landschappen waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Hoe zou het hier zijn met het bouwen aan een duurzame maatschappij? Daar ga ik eens serieus op letten als ik met die cappuccino op het terras zit. En dan neem ik die schattige, maar ronkende Piaggio’s, met EURO 4 als je mazzel hebt, op de koop toe. Want ook die hebben hun langste tijd gehad, denk ik. Ik wens u een mooie zomer!