Zeker ook noemenswaardig is de verwerving van het 20% minderheidsbelang dat MOL Chemical Tankers heeft genomen in Den Hartogh. Maar ook in eigen land hebben onze logistieke toppertjes zich laten zien op het overnamefront. Ik noem voorbeelden als Vos Logistics (Gehlen Schols), Broekman (VLS) en Neele Vat (Oostvogels).

De groeiende overnamehonger sluit aan bij het beeld dat de fusie- en overnamehuizen schetsen over het jaar 2018 en de positieve vooruitzichten voor het eerste halfjaar van 2019. Kortom, de overnamemachine en alle adviseurs die zich daaromheen bewegen, draaien overuren om de transacties rond te maken.

Dit strategisch schaakspel geeft bedrijven nieuwe kansen. Het geeft hen de mogelijkheid tot een sterkere positionering ten opzichte van hun directe concurrenten en opdrachtgevers. Belangrijk voor continuïteit en flexibiliteit. Steeds meer zijn de ontwikkelingen vanuit andere sectoren bepalend voor uw toegevoegde waarde in logistiek. Technologische innovaties en met name data sturen de efficiency van logistieke processen.

Maar ook concurrentie uit onverwachte hoek (start-ups) heeft impact op uw bedrijf. Ik noem als voorbeeld de kansen én bedreigingen van platformtechnologie, met als meest recente de berichtgeving over de komst van Uber Freight naar Nederland. Kortom, u moet continu blijven schakelen om uw bedrijf in de juiste richting te houden. Maar wat bepaalt die richting eigenlijk?

In dit kader wordt te vaak, en onterecht in mijn ogen, alleen gesproken over de strategie van een bedrijf. Welke kant gaat u op, wat zijn de concrete acties. Begrijpelijk, want ondernemers in de logistieke sector zijn actiegericht, gezien hun dagelijkse focus op presteren. Veel belangrijker is het om te starten met de vraag welke ontwikkelingen bepalend gaan zijn voor uw bedrijf.

Ik heb het over de visie. Visievorming is een eerste cruciale stap in het proces dat leidt tot de vaststelling van de strategie. We lezen vaak alleen de transacties, maar er zit een visie achter de overnamehonger in de sector. Het gaat over vertaling van de impact van door mij eerder genoemde voorbeelden op uw bestaande businessmodel. Inspelen op dit soort innovaties vereist visie en heeft een directe relatie met de toekomstbestendigheid van uw bedrijf.

Daarom mijn stelling: ‘zonder visie geen strategie’.

De Golden Circle van Simon Sinek maakt het simpel. Hij stelt: ‘Iedereen weet wat hij doet, een gedeelte weet hoe hij het doet, maar weinigen weten waarom zij het doen. Ondernemers zijn doelgericht, hebben het graag over de ‘hoe’ en ‘wat’, maar geven zich onvoldoende tijd na te denken over de ‘why’ vraag.’

In mijn ogen zijn visie en strategie onmisbaar voor de continuïteit van ieder bedrijf. Het geeft houvast aan het management en richting aan uw medewerkers. En vergis u niet, het is ook waardevol voor uw opdrachtgevers. Het geeft hen vertrouwen dat u een wel overdachte en heldere kijk heeft op de drivers die logistiek voor u, en voor hen veranderen.

Terug naar de overnamehonger. Marktpartijen verwachten zeker de komende maanden nog een flink aantal transacties. Ik ben benieuwd hoe het logistieke speelveld zich in Europa gaat ontwikkelen. En welke verschuivingen er gaan optreden in de Nederlandse Logistieke Top-100. Veel bedrijven hebben hun huiswerk gedaan en weten exact wat hun targets zijn. Zij hebben de ‘why’ achter de tekentafel al ingevuld, en schakelen nu vol door naar de ‘hoe’ en de ‘wat’. Maar er zijn ook bedrijven die dit nog moeten doen. Tot welke groep behoort u?