Hoewel het daar vooral ging om de corridors op korte afstand, dus naar Vlaamse en Duitse buren, vond ik het prijzenswaardig dat men Frankopan uitgenodigd had. Centraal in zijn betoog stond het feit dat infrastructuurnetwerken niet alleen voor de transportfunctie ontwikkeld werden. Het aanleggen van deze infrastructuur maakte handel mogelijk, maar belangrijker nog: het uitwisselen van informatie en ideeën. In de tijd van Marco Polo waren de Italiaanse concurrenten van Venetië allemaal bezig met het als eerste verkrijgen van informatie over handelswaar en prijzen. Daar was, en is, immers meer geld mee te verdienen dan met alleen het vervoeren van handelswaar van A naar B.

Hetzelfde argument kwam ter sprake later die week bij de presentatie van het ING-rapport over de Nieuwe Zijderoute, waarover u ook in Nieuwsblad Transport kunt lezen. Vanuit Ecorys heb ik een kleine bijdrage mogen leveren aan dit rapport, dus ik was blij dat ik mocht aanschuiven bij de presentatie en aansluitende discussieronde. Hoewel Nederland bij goederen die per spoor uit het oosten komen meer een Gateway from Europe is, verdienen enkele Nederlandse partijen al aardig aan het organiseren van de logistieke keten per trein van en naar het Verre Oosten. De control tower hoeft immers niet aan de Pools-Wit-Russische grens te staan. Maar om die rol te kunnen vervullen is onderscheidende kennis van deze markt en de kunde om een betrouwbare en efficiënte logistieke oplossing te organiseren wel een noodzakelijkheid.

Een ander argument voor de Nieuwe Zijderoute is het meer duurzame karakter van vervoer per spoor, zeker op de lange afstand. Het economisch bureau van ING heeft gerekend aan de CO2-uitstoot per modaliteit bij vervoer van Chengdu naar Europa. Deze sommetjes zijn vaak wel bekend, maar vernieuwend is een doorvertaling naar prijsniveau rekening houdend met CO2-beprijzing in de toekomst. Wanneer vanaf 2021 inderdaad CO2-emissierechten in de luchtvaart ingevoerd worden, zal dit een extra stimulans voor vervoer per spoor zijn. En hoewel in dat geval de rekening pas echt oploopt, is er natuurlijk al steeds meer druk om in ieder geval de CO2-prestatie van de hele logistieke keten in beeld te brengen.

Dat laatste is trouwens een mooi bruggetje naar het NT Multimodaal Event in Zwolle. Daar geen Nieuwe Zijderoute, maar wel een heel interessant programma over modal shift en verduurzaming van transport en logistiek. Zie ik u allen daar?