‘Wat scheelt eraan, moeten we alweer van energiemaatschappij veranderen om veel geld te besparen? Dat hebben we dit jaar al vijf keer gedaan.’ Emmy schokschoudert. ‘Nee, Bob, het is veel erger. Nederland is uit de top-5 van beste logistieke landen ter wereld gezakt. Je weet wel, de Logistics Performance Index van de Wereldbank. We zijn nu van plaats vier naar zes geduikeld.’

 Bob schenkt zijn vrouw een vers kopje thee in. ‘Dat zijn maar momentopnamen’, zegt hij troostend. ‘De Wereldbank laat die index elke twee jaar opstellen. Een jaar of wat geleden steeg Nederland naar de tweede plek. Nu zijn we dus iets gezakt, maar we staan nog steeds 154 plaatsen boven Afghanistan, het laagst genoteerde land op de index.’ Hij legt een hand op haar arm. ‘Dus je denkt dat het wel weer goed kan komen, Bob?’ vraagt ze.

 ‘Tuurlijk, Em’, stelt hij haar gerust. ‘De Topsector Logistiek heeft het ons immers beloofd? In 2020 staat ons land fier bovenaan op die index, nog voor de Duitsers en de Belgen. We doen het nu even wat slechter. Dat schijnt te komen door de douaneafhandeling en door een iets mindere prestatie bij de internationale zendingen. Vergeet niet dat de Nederlandse douane wereldwijd jarenlang voorop heeft gelopen bij de versoepeling van procedures en de invoering van slimmere systemen. Hoe dat moet hebben die andere landen nu natuurlijk ook door.’

 Zijn vrouw komt langzaam tot bedaren. ‘Ja’, zegt ze, ‘als de Topsector dat zegt, zal het wel waar zijn. Die mensen hebben ervoor doorgeleerd. Ik heb bijvoorbeeld altijd zo’n waardering voor die knappe koppen bij Lonely Dog, of kom, hoe heet dat nog maar.’ Hij fronst zijn wenkbrauwen. ‘Je bedoelt waarschijnlijk Dinalog. Nou ja, dat zijn ook maar profeten die brood eten.’ Hij aarzelt even. ‘Brood met dik beleg, overigens’, besluit hij.

 Er daalt een vredige rust neer in de sfeervolle huiskamer. Bob pakt de krant weer op en Emmy laat haar vingers tokkelen op de tablet. ‘Toch, Bob’, zegt ze aarzelend, ‘zouden we door over te stappen flink op onze energierekening kunnen besparen.’ Hij legt de krant weg en zegt: ‘Begin je nou alwéér?’