Herr Doktor Joseph Mengele heeft zijn praktijk hervat.


De ‘Engel des doods’, dienstbaar aan Hitler-Duitsland en experimenteel onderzoeker in het concentratiekamp Auschwitz, is weliswaar in 1979 overleden in Brazilië, maar kennelijk gereïncarneerd in de laboratoria van Duitse autofabrikanten, die nu niet alleen op aapjes, maar ook op jonge mensen de uitwerking van hun motoren uitproberen. Het gaat bij de proeven om de uitwerking van stikstofoxide die dieselmotoren uitstoten.

De stampvoetende Duitse bondskanselier, Angela Merkel, wil de onderste steen boven krijgen. Wat bezielt fabrikanten als Daimler (Mercedes) en Volkswagen om hun producten te testen op primaten? Ook proeven met muizen en ratten kun je al als bedenkelijk beschouwen. Wat de uitwerking van uitlaatgas op mensen betreft – daarmee is in doorlatingskampen tussen Aarde en Hemel, zoals Auschwitz, Dachau en Sobibor, nu wel
voldoende ervaring opgedaan. Elk normaal levend wezen is het hier met Merkel eens.

Dat de Mengeles nog volop aan het stuur zitten bij de fabrikanten van dieselauto’s werd een paar jaar geleden al duidelijk. Ze hebben jarenlang de slechte milieuprestaties van hun voertuigen verdoezeld door meetgegevens met ‘sjoemelsoftware’ te vervalsen. Daar gaan ze nu voor aan de schandpaal, maar de boete van een paar miljard euro betalen ze lachend. Ze verrotten het hun onmaatschappelijke en zelfs onmenselijke handelwijze aan te passen.

Hoe moeilijk kan het zijn om Herr Mengele en diens kompanen eerder te betrappen en achter de tralies te krijgen? In een vrij, democratisch land als Duitsland kan dat toch geen probleem opleveren? De vraag is intussen of de controleurs tijdig ingrijpen of aan de bel trekken. De dieselsjoemelarij had hen al eerder op het spoor moeten zetten van een nog groter schandaal in de autoindustrie. Maar de Duitse pers moest eraan te pas komen om de kwestie aan het licht te brengen.

De Europese Commissie hoeft het zich niet tot taak te rekenen de normen voor beproeving van dieselmotoren nog eens te verscherpen. Dat kost alleen maar tijd en is eigenlijk volstrekt onnodig. In geen Europees land zijn dierproeven toegelaten om de uitwerking van uitlaatgas op levende wezens te onderzoeken.

Tja, een cynicus kan opmerken dat zulke proeven in de praktijk dagelijks plaatsvinden. Herr Doktor Mengele is niet in 1979 overleden in Brazilië, maar nog altijd onder ons.