Je wordt er vrolijk van. Aan de drie rustgebieden in de Voordelta voor zee-eenden wordt met voortvarendheid gewerkt.


Ik kende wel de meerkoet, maar van de zee-eend had ik me nog geen concrete voorstelling gemaakt, totdat natuurlijk de ‘Integrale rapportage visie en vertrouwen over het project Mainportontwikkeling Rotterdam’ op mijn schrijftafel belandde. We gaan nu in en rondom ’s lands grootste haven zorgen voor foerageergebieden om de ‘verblijfscondities voor deze verstoringsgevoelige soort’ te verbeteren.

De zee-eend… Had hij/zij de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat van de ‘Integrale rapportage visie en vertrouwen over het project Mainportontwikkeling Rotterdam’ maar mogen schrijven. De opstelling van de brief is helaas overgelaten aan ambtenaren, met alleen de handtekening van Cora eronder. Dat leverde tandenknarsend proza op, waarvan hieronder enkele staaltjes.

Zo is sprake van een ‘Tafel van Borging’ en van de vorming van een ‘gebiedscoöperatie’ en de ontwikkeling van een ‘streefbeeld’. Een normaal mens zou zeggen: je laat partijen in de regio samenwerken om een doel te bereiken. Om tot dat doel te geraken, dienen de belanghebbenden, zoals de provincie Zuid-Holland, ondernemers, bewoners (de zee-eend bijvoorbeeld), natuurorganisaties en – niet te vergeten – ‘deskundigen’ de handen ineen te slaan.

Het is maar goed dat deskundigen de overige ‘stakeholders’ bijstaan bij hun beoordeling van de ‘verblijfscondities’ van de bewoners en adviseren over mogelijkheden om die beter te maken. Het levert in enkele jaren tijds, sinds de ‘kwartiermaker’ in mei 2016 zijn eerste advies uitbracht over de ‘gebiedsontwikkeling’ alvast de achtste ‘integrale rapportage’ op over de vele ‘vervolgstappen’ die in het ‘zorgvuldige proces’ op weg naar de verbetering van de condities zullen moeten worden gezet. Denk niet dat onze deskundigen en de ambtenaren die hun minister haar handtekening laten zetten de tijd stilletjes laten voorbijgaan. Er is sprake van een reeks van ‘tussentijdse’ evaluaties, waarvan er nu dus weer eentje in de elektronische postbus is gerold. We gaan nu trouwens weer een nieuwe ‘Pas-periode’ in, waarbij ook enkele zee-eenden aan de borgingstafel zijn genodigd.
Mevrouw Van Nieuwenhuizen, maak een einde aan deze rimram, die alleen maar uitstel betekent voor echte oplossingen. Kwak die kolencentrales de haven uit, en de zwavelboten die alleen maar meer rotzooi naar de zee-eenden en de mensen brengen. Zegt nota bene een VVD’er.