Waar ondernemingen fuseren, wordt gezocht naar een grootste gemene deler (ggd), een gemeenschappelijk identiteit.


Nu de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent zich terugvinden onder de vlag North Sea Port (enkelvoud) kan een gedeelde identiteit nuttig zijn. Al was het maar om het overbruggen van de cultuurverschillen geen vijf jaar te laten duren, zoals de directie nu verwacht.

Waar havens samenkomen kun je zoeken naar aansprekende historische personen. Vlissingen heeft twee echte nautische helden – Michiel de Ruyter en Frans Naerebout. De eerste schoot schepen naar de kelder, de ander redde drenkelingen. Terneuzen heeft ook z’n held, in de persoon van de Vliegende Hollander, die er geboren zou zijn. Het leven van deze verdoemde, die slechts eens per zeven jaar aan land mocht komen, is echter geen aanbeveling voor een fusiehaven. Zeehelden brengen de drie havens, kortom, niet dichter tot elkaar.

Laten we dan eens naar de helden van Gent kijken. Karel V is er geboren. Nu hebben we in Nederland niet zoveel op met deze heerser, maar hij brengt ons wellicht op weg. Van Schillers toneelstuk Don Carlos (die de kleinzoon van Karel V was) kennen we de uitroep ‘Geben Sie Gedankenfreiheit’ – meer concreet vrijheid van geloof in de Nederlanden,

En ja, Gent heeft een historie van opstand en burgerlijke ongehoorzaamheid. De stad kende zelfs een calvinistische periode. Vlissingen was dan weer koploper in het erkennen van Willem van Oranje, die weliswaar de Spaanse koning immer eerde, maar toch graag protestant was.

Nu kun je je afvragen of een kerkelijke denominatie anno 2017 nog als verbindend element van een havenorganisatie kan dienen. Maar gelukkig kent Gent meer voorbeelden van op- en weerstand. De heren Schalck en Lagasse zullen niet direct vrolijk worden van het feit dat Gent gezien kan worden als de bakermat van de Belgische vakbonden. Het feit echter dat Gent ook na de Belgische afscheiding in 1830 nog enige tijd ‘Oranjegezind’ bleef is dan weer interessant bij een grensoverschrijdend havenbedrijf met twee Vlaamse CEO’s.
Wie zich dan realiseert dat bij de Pacificatie van Gent (1576) niet alleen deze Oost-Vlaamse stad maar ook Terneuzen en Vlissingen toetraden tot het kamp van de Staatsen (kort door de bocht gesteld: de Oranjegezinden), ziet wel degelijk een ggd tussen de drie havens.

Sterker nog: tijdens het jaarlijkse Havengildediner in het als republikeins bekendstaande Amsterdam werd tot dit jaar consequent een ‘toost op de koning’ gebracht. Dat zou een jaarlijkse traditie moeten worden in de burelen van North Sea Port. Een toost op Oranje. Dan komt het vast goed.