Goed, ook in Nederland wordt een kilometerheffing ingevoerd die alleen voor vrachtauto’s geldt.


Het zal een min of meer intelligente heffing worden, met een bonus-malustarief voor schone en meer vervuilende trucks. Maar het blijft een tol voor alleen trucks. Het overgrote deel van het wegverkeer wordt ongemoeid gelaten, want het nieuwe kabinet, dat eind deze maand op het bordes van Paleis Noordeinde zijn opwachting maakt, schrikt ervoor terug ook personenauto’s eerlijk te laten betalen voor het aantal kilometers dat ze werkelijk over de Nederlandse wegen hebben afgelegd.

De trucktol lag voor de hand, zei Koninklijk Nederlands Vervoer op de dag dat de plannen van de nieuwe coalitie bekend werden. We kunnen gemakkelijk aanknopen bij de systemen die daarvoor in Duitsland en België al zijn ingevoerd. Transport en Logistiek Nederland stribbelde nog wat tegen, maar wil nu dat de opbrengst van de heffing, als een ‘sigaar uit eigen doos’, in elk geval aan de bedrijfstak wegvervoer wordt geoffreerd, in de vorm van innovatiesubsidie in schoner wegtransport. Dat we ooit in Nederland dachten aan een ‘Andere Beprijzing voor Mobiliteit’, die voor alle wegverkeer zou gelden, zijn deze organisaties nu kennelijk al vergeten.

Je kunt natuurlijk uittekenen hoe het in Den Haag zal verlopen. De tol verdwijnt in de schatkist. Misschien gaat een deel van het bedrag naar het infrastructuurfonds, waarmee wegen worden verbreed ten behoeve van het personenvervoer. De truck kan dan, betaald, iets minder in de file staan. Mooi is wel dat buitenlands getekende vrachtauto’s voortaan ook meebetalen aan het wegenonderhoud in Nederland. In Polen zal met weinig vreugde naar de Nederlandse heffing worden uitgezien, al kennen de Polen zelf precies zo’n trucktol.

Van het Europese project, een pan-Europees systeem om alle wegverkeer, de binnenvaart en het spoorvervoer voor hun kilometers, naar milieubeslag en naar tijd en plaats, af te rekenen, kunnen we nu wel voor jaren afscheid nemen. Er komt niets van terecht. Er zijn in Brussel en omgeving hooggestemde woorden aan vuilgemaakt, maar de vuiligheid van verkeer en vervoer in ons werelddeel wordt niet intelligent aangepakt. Het zijn de volgende generaties die de rekening moeten betalen.

En, voorlopig, oma uit Roodeschool. Ze betaalt aan wegenbelasting voor haar simpele boodschappenwagentje nauwelijks minder dan de leasebakrijder, maar maakt veel minder kilometers over ons drukke en vervuilende wegennet. Het groenste kabinet ooit, laat me niet lachen.