For Brutus is an honorable man (derde bedrijf, tweede scène Julius Caesar, William Shakespeare). Hoe eerbiedwaardig is die andere William, premier Marlin van Sint Maarten?


Hij zwaaide koning Willem-Alexander en minister Ronald Plasterk na hun bezoek aan het door Irma zwaar getroffen eiland uit op Princess Juliana International Airport en stak hun, toen ze in het vliegtuig zaten, een figuurlijke dolk in de rug.

De Nederlandse hulpverleners, hoofdzakelijk mariniers, hadden, dixit William Marlin, erbij gestaan en toegekeken hoe klootzakken op zijn eiland winkels en burgers ‘in the wake of the storm’ beroofden. Er ging zelfs, mogen we de heer Marlin geloven, een applausje op van de mannen en vrouwen die zijn landgenoten zojuist hadden bevoorraad met water en voedsel en nu, kennelijk met instemming, aanschouwden dat schurken zich meester maakten van goud, zilver en de magnetron van oma.

Waar waren de ordetroepen van de heer Marlin zelf? Waar was de heer Marlin? Stond hij er ook bij en keek hij toe hoe Nederlandse hulpverleners geen poot uitstaken (dixit Marlin) toen ‘looters’ hun slag sloegen? Wat heeft Marlin überhaupt gedaan om zijn eiland, en oma, en haar magnetron, op de orkaan voor te bereiden? Dit zal wel weer uit dikke rapporten moeten blijken, die in de komende jaren van de Haagse drukpersen zullen rollen. Daarin zal ook de beschuldiging van de ‘right honorable gentleman’ Marlin worden belicht dat hulpverleners het, na gedane arbeid, verder allemaal wel best vonden.

Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje – we hebben allemaal een reusachtige ereschuld aan de Caribische eilanden, die stuk voor stuk als ‘hub’, draaischijf, voor de slavenhandel fungeerden. Het is volkomen waar wat premier William Marlin impliceert: de Nederlanders en de Fransen waren op zijn eiland ooit de ‘looters’. Dat moet ook worden erkend, maar het helpt niet erg als je deze troefkaart in de huidige tijd, met nieuwe akelige stormen op komst, blijft uitspelen.

Het is veel beter om je samen op de toekomst voor te bereiden. De klimaatsverandering, die zelfs Donald Trump niet meer helemaal kan ontkennen, zal de Bovenwinden de komende decennia niet sparen. Zorg er dus voor, geachte William Marlin, premier van het land Sint Maarten, dat je je eigen zaken op orde krijgt. Op Nederlandse hulp kun je rekenen, en op die van de Fransen ook. Take that.