Het komt weinig voor dat Jupiter zich in de Aarde boort. Deze week gebeurde het toch, bij Bath in Zeeland.


De ‘Jupiter’ van China Shipping raakte bij het Zeeuwse plaatsje de weg kwijt en zocht de bodem op. Gelukkig kwam het schip bij hoogtij weer vlot en kon het op de reis tussen Antwerpen en Hamburg zijn weg vervolgen.

Er valt niet op te baggeren tegen de toenemende grootte van containerschepen. Hoeveel ruzie hebben Vlaanderen en Nederland niet gemaakt over de uitdieping van de Westerschelde, om Antwerpen bereikbaar te houden voor de jongste generatie gigaboten? De Hollanders moesten zelfs een, ooit op de zee gewonnen, polder in het zilte water laten zakken om compensatie te bieden voor het leed dat de natuur in de Westerschelde werd aangedaan.

Wat u daarvan vindt, weet ik niet, maar ik heb wel wat kikkers en reigers geïnterviewd die in dit natuurgebied schande spraken van deze ernstige inbreuk op hun leefomgeving. ‘Dan moeten we maar naar Bath, daar aan de overkant’, oordeelde een kikker. Een reiger beaamde het. ‘Je bent hier je leven niet meer zeker.’ De kikker keek eens voorzichtig omhoog en repliceerde: ‘Dat moet jij zeggen.’

Vlaanderen gaat natuurlijk eisen dat het de plicht van Nederland is eventueel heel Bath weg te baggeren om steeds grotere schepen de bocht naar Antwerpen te kunnen laten maken. Daar moet Nederland, verdragsverplichtingen of niet, nu eens een keer niet op ingaan. De Aarde is niet berekend op Jupiter en het nauw in de Westerschelde niet op megacontainerschepen, die, alle faillissementen in de scheepvaart en de scheepsbouw ten spijt, nog altijd in aanbouw worden genomen.

De kapitein van de ‘Jupiter’ van China Shipping was uiteraard een buikschuiver. Ontzeg zo iemand de toegang tot de brug en laat apparaten het nautische werk doen, en zelfs het nauw bij Bath is voor grote boten best te doen. Ook alle loodsen kunnen aan wal blijven als robots aan het roer staan. De Westerschelde hoeft niet opnieuw te worden uitgebaggerd en Bath mag blijven bestaan.

De kikker keek me in de ogen en stelde vast: ‘In wezen ben ik een robot. Ik ben veel handiger in het manoeuvreren dan zo’n stalen bak.’ ‘Dat zullen we nog wel eens zien’, zei de reiger, en steeg op naar Bath.