De unit wordt geladen op een flat rack en daarna via Antwerpen per schip naar Montreal vervoerd. Daar wordt de flat rack met unit overgeladen op een vrachtwagenchassis om naar de eindbestemming te worden doorgevoerd. Gedurende het wegvervoer blijkt er ineens een viaduct te laag zijn en u raadt het waarschijnlijk al: met een enorme knal raakt de unit het viaduct! Unit en flat rack schieten los en belanden op het wegdek. Uit ter plaatse gemaakte foto’s blijkt dat de unit echt aan flarden is en als verloren moet worden beschouwd.

Namens verzekeraars wordt er een expert ingeschakeld, die de schade, na aftrek van de waarde van de restanten, begroot op 175.000 euro. De makelaar in kwestie zoekt uit wie de ladingbelanghebbende is en begint bij de expediteur met de vraag of deze weet welke Incoterm tussen partijen is overeengekomen. Deze weet te melden dat dit Ex works zou zijn. Dit zou dan betekenen, dat de unit voor rekening en risico van de koper zou hebben
gereisd en dat deze dan onder de afgesloten transportverzekering claimgerechtigd zou zijn.

Dus vraagt de makelaar of de koper dan ook de vracht heeft betaald. Hierop antwoordt de expediteur volmondig neen! De verkoper heeft de vracht tot Montreal voldaan. Dan is het geen Ex works meer, maar Cost, Insurance and Freight, stelt de expediteur vast. Voor de claimgerechtigdheid van de koper maakt dit onder de polis niets uit. De verzekering is door de verkoper ten behoeve van de koper afgesloten volgens deze Incoterm.

Hierop vraagt de makelaar aan de expediteur of deze ook het binnenlandse wegvervoer in Canada heeft geregeld. Dit blijkt niet het geval te zijn. Om zeker te zijn neemt de makelaar na overleg met de expediteur rechtstreeks contact op met de verkoper. Deze blijkt via een lokale agent zelf het binnenlandse vervoer te hebben geregeld tot aan het adres van de koper van de unit.

Dan is het dus geen Ex works, geen Cost, Insurance and Freight, maar Delivered at Place (DAP)! De betreff ende unit was nog niet ingeklaard en niet gelost en ter beschikking gesteld van de koper op de overeengekomen
plaats. Daardoor had er nog geen overdracht van risico plaatsgevonden en liep de verkoper nog het risico. Deze is uiteindelijk de claimgerechtigde onder de afgesloten transportverzekering en heeft dus recht op de schade-uitkering.
Al met al kwam er weer rust in het kippenhok.

Cor van Maurik