Bij aankomst op het adres van de ontvanger blijkt bij lossing dat vier platen zijn gebroken. Er wordt namens de goederentransportverzekeraars een schade-expert benoemd. Uit dit onderzoek blijkt dat de platen niet op een juiste wijze door de vervoerder zijn gestuwd, waardoor de schade kon ontstaan. Uit de overhandigde stukken blijkt dat de inkoopwaarde van deze partij zo’n 20.000 euro bedraagt. Tevens komt naar voren dat de partij niet is verkocht, maar dat deze platen ter inspectie van de eventuele koper naar Nederland zijn gebracht.

Het merendeel van de platen was bestemd om als een zogenaamd boek te worden verkocht. Deze delen worden uit één steen gezaagd en door een juiste plaatsing ontstaat een mozaïek door de in de steen aanwezige tekening. Door de breuk van een aantal platen is een aantal boeken niet meer bruikbaar, dan wel minder waard geworden. De potentiële koper keurt de partij af.

Op basis van de verkoopwaarde stelt de expert de schade vast op ongeveer 41.000 euro. Omtrent de schade op basis van de inkoopwaarde drukt deze zich wat ongelukkig uit en zet daarmee verzekeraars op het verkeerde been. Deze nemen aan dat de schade de volledige inkoopwaarde van de partij is van ongeveer 20.000 euro, welk bedrag aan verzekerde wordt aangeboden.

Deze weigert dit aanbod! Verzekerde is van mening dat de volledige waardevermindering en het missen van de opdracht onder de transportverzekering valt en reclameert in zijn uitbundige emotie verschillende bedragen die variëren van 70.000 euro tot een veelvoud daarvan, zonder enige onderbouwing.

Later blijkt uit een aanvullend bericht van de expert, dat het bedrag op basis van de daadwerkelijk beschadigde platen uitkomt op nog geen 11.000 euro. Dit schiet verzekerde helemáál in het verkeerde keelgat. Uiteindelijk belandt het dossier bij advocaten en zorgt de advocaat van verzekerde voor nog meer verwarring door te verwijzen naar het C.M.R. Verdrag. Dat raakt kant noch wal, daar het hier om een goederenverzekering gaat en niet om de aansprakelijkheid van de wegvervoerder. Als verzekerde vooraf had gemeld dat het om zogenaamde ‘boeken’ ging, zou de stellenclausule op de polis geplaatst zijn en deze zou dan mede de waardevermindering van de overige platen hebben gedekt. Hoe dit afloopt, is nog niet bekend. Wordt vervolgd!

Cor van Maurik