Aangekomen in de haven van Algeciras wordt vastgesteld dat de temperatuur is opgelopen tot -11C. Om onduidelijke reden laat de Spaanse veterinaire dienst te container toe voor import, terwijl normaal gesproken vis met een temperatuur van -15 graden of hoger wordt geweigerd voor import in de EU.

In verband met de waarde wordt er een schade-expert ingeschakeld en deze neemt monster van de partij, zodat deze in een laboratorium kunnen worden geanalyseerd. De tonijn heeft door de te hoge temperatuur een ‘mooie’ roestbruine kleur gekregen. Uit de analyse van het laboratorium komt naar voren, dat een aantal parameters niet in orde is en de tonijndaardoor niet geschikt is voor menselijke consumptie. Ook komt uit het onderzoek naar voren, dat de tonijn loins onder slechte hygiënische omstandigheden zijn geproduceerd.

De rederij overlegt de temperatuurregistratie van de reefercontainer en hieruit blijkt, dat deze gedurende de gehele reis goed heeft gefunctioneerd en op de juiste temperatuur was ingesteld. De conclusie van de schade-expert is dan ook, dat de partij veel te warm in de container is geladen, waardoor de reefercontainer moeite heeft om de temperatuur naar beneden te krijgen, zoals in dit geval aan de orde is. De partij loins is slechts nog geschikt voor ‘canning’ en er wordt een minderwaarde overeengekomen van 70% van de totale waarde.

Volgens het certificaat van oorsprong zou deze partij uit Thailand komen, echter op de verpakking staat Taiwan en er prijken labels op, die ook duiden op herkomst vanuit Taiwan. Dit raadsel is nog niet opgelost.

Een andere onhandigheid is het feit, dat de verkoper op zijn handelsfactuur de incoterm CFR Algeciras heeft vermeld. Dit kan tot nog meer verwarring leiden. Er zou normaal gesproken de havenplaats van verscheping moeten staan, in dit geval dus Lat Krabang.

Bij deze incoterm gaat het risico van schade en verlies van de zaken over van verkoper op koper zodra deze aan boord van het schip zijn geplaatst.

De koper zal zijn beklag moeten doen bij de verkoper omtrent de behandeling door hem van deze partij tonijn loins en er zal nog heel wat gesteggel zijn met de betrokken transportverzekeraars over deze schade en een eventuele vergoeding onder de polis.

Cor van Maurik