De eigenaar van deze goederen vertrekt daarna naar de Verenigde Staten om aldaar met zijn vriendin in het huwelijk te treden. Wat er mis is gegaan, weet ik niet maar het huwelijk gaat niet door en de eigenaar haalt eind oktober 2012, als hij weer in Nederland is, zijn spullen bij de expediteur op. De zaken worden door hem op dat moment niet gecontroleerd op schade en dergelijke!

Hierna slaat de eigenaar de betreffende zaken op in de kelder van het woonhuis van zijn vader. Ook weer zonder enige controle van de zaken. Dat is toch op zijn minst merkwaardig te noemen.

Het geval wil dat onder deze zaken een paar zeer bijzondere sportschoenen zouden zitten, zogenaamde collectors items, waarvoor zich in de loop van maart 2013 blijkbaar een koper heeft gemeld.

Naar aanleiding hiervan gaat de eigenaar van sportschoenen naar de kelder van zijn vader, waar hij volgens eigen zeggen in de tussentijd niet meer is geweest, om het een en ander op te halen. Dan blijkt, dat de bijzondere sportschoenen, alsmede een iPod en een camera niet meer in de verhuisdozen aanwezig zijn.

Van deze vermissing wordt door de eigenaar enkele dagen later aangifte gedaan.De eigenaar stelt de bevriende expediteur aansprakelijk voor deze vermissing en vraagt van de expediteur een vergoeding van 9.000 euro. Het moeten wel heel bijzondere schoenen zijn geweest!

Een aspect in deze zaak is dat de eigenaar op geen enkele wijze de schade heeft aangetoond en onderbouwd, hetgeen toch echt een vereiste is. Aan deze bewijsvoering zal de eigenaar nog een hele klus hebben.

Of de partijen in deze zaak nog vrienden voor het ‘leven’ zijn, kan ik niet inschatten en ook bij vriendendiensten moet je dus, zoals uit deze zaak blijkt , hoe spijtig ook, voorzichtig zijn.

Cor van Maurik