Het idee is verre van nieuw, geeft ook Teunis Steenbeek toe die de Nextlogic-kar al bijna twee jaar trekt. Met enige regelmaat, en vooral als de binnenvaart weer met lange wachttijden bij de grote containerterminals werd geconfronteerd, ontstond de roep om een beter planningsysteem. Hetzelfde geldt voor de wens om de versnippering tegen te gaan. Een containerbarge die Rotterdam aandoet, moet vaak een stuk of tien terminals en depots af en hoeft bij sommige locaties maar een paar containers te halen. Waarna de volgende eveneens een paar containers komt halen of brengen.

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te snappen dat daar efficiencywinst te boeken valt. Toch zijn tot nu toe alle pogingen om daar verandering in te brengen, voortijdig gestrand. In sommige gevallen lag dat aan de opzet van zo’n project, te wetenschappelijk of te veel achter het bureau bedacht, maar meestal bleek de informatie-uitwisseling het probleem. Of beter gezegd, het gebrek aan bereidheid van partijen om informatie te delen. Zo zijn barge operators vaak als de dood om containers aan elkaars schepen mee te geven omdat ze bang zijn dat die concurrerende operator vervolgens zijn klant probeert in te palmen.

De vraag is dus waarom het deze keer wel zou lukken. ‘Omdat het nu uit de markt komt’, zegt Steenbeek daarop. Een team van zo’n 25 mensen is achter de schermen al twee jaar lang bezig om het project concreet uit te werken. Dat zijn geen bewoners van ivoren torens, maar bewoners van vlees en bloed, die in hun dagelijkse werk met de problematiek te maken hebben. Dat geeft vertrouwen. Bovendien heeft Steenbeek zich een reputatie als probleemoplosser verworven met een andere lastige klus: hij wist de vrijwel vastgelopen ombouw van de Havenspoorlijn weer vlot te trekken. Waarmee hij niemand minder dan voormalig minister Camiel Eurlings van een hoofdpijndossier wist te verlossen.

Maar dat alles is nog geen garantie dat het goed komt. Het delen van informatie blijft de sleutel en het is afwachten of de partijen bereid zijn om commercieel gevoelige gegevens aan het Brein toe te vertrouwen als het erop aan komt. Ook al wordt dat volgens Steenbeek cum suis integraal en neutraal. Immers, the proof of the pudding is in the eating of, om het op zijn Rotterdams te zeggen, eerst zien, dan geloven.

Rob Mackor