De Guardia Civil wordt ingeschakeld en bevestigt aan de bedrijfsleiding dat men diverse malen ’s nachts auto’s van dit bedrijf heeft zien rijden.

Er wordt een voorraadcontrole gehouden en er blijkt op dat moment een tekort van ongeveer 20.000 tot 30.000 kilogram vis en overige producten.

Door middel van beeldopnamen van de beveiligingscamera’s komt men er achter dat één van de medewerkers met een paar kornuiten ’s nachts van de opgeslagen voorraad vis steelt. Ook wordt duidelijk dat de leiding van het bedrijf of de daartoe aangewezen personen niet of nauwelijks naar het verleden van de medewerker hebben bekeken. Achteraf gezien is dat niet zo handig en de bedrijfsleiding heeft daarna zitten slapen.

Er wordt met behulp van de politie een val gezet en bij de eerstvolgende poging tot diefstal wordt deze medewerker op heterdaad betrapt en gearresteerd.

De medewerker wordt ondervraagd door de politie en bekent dat de diefstallen gedurende de periode november 2012 en januari van dit jaar hebben plaatsgevonden.

Ook de betreffende supermarkten krijgen bezoek van de Guardia Civil. Deze kunnen een inkoopfactuur overleggen van een ‘zakenman’ in Algeciras. De Guardia Civil verricht vervolgens onderzoek naar deze zakenman. Ook blijkt dat de dieven een kopie van de masterkey van het pand en de koelruimten hebben weten te bemachtigen. Het origineel is in het bezit van het hoofd van de productie-afdeling. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe een en ander heeft kunnen gebeuren.

De bedrijfsleiding schat dat de totale hoeveelheid gestolen vis op zo’n 70.000 kilogram met een waarde van 500.000 tot 700.000 euro.

Deze diefstal wordt onder de opslagverzekering gemeld en de verzekeraars benoemen een schade-expert om nader onderzoek te doen. Uit dit onderzoek blijkt dat de dieven zonder deuren of ramen van het pand te hebben geforceerd (braak), zijn binnengekomen.

De betreffende opslagverzekering geeft een ‘All-Risk’ dekking. Echter, ten aanzien van diefstal is in de polis specifiek bepaald, dat dit slechts gedekt is na braak aan het pand. In dit geval is daar geen sprake van en de verzekeraars wijzen de schade op grond hiervan af.

De verzekerde is het met dit standpunt niet eens en vindt dat er wel sprake is van braak en overweegt de verzekeraars voor de rechter te dagen. Gelet op de overduidelijk bepaling in de polis op dit punt lijkt mij dit geen haalbare kaart.

Cor van Maurik