Het is duidelijk dat de VVD hier heeft genomen. Ga maar na wat er in het programma van de PvdA stond: een kilometerheffing, een Maut voor vrachtwagens, daar bovenop nog eens een congestieheffing, minder geld voor wegen (4,6 miljard over de hele regeerperiode) en spoorwegen, uitstel van projecten.

Niets van dit alles is terug te vinden in het regeerakkoord. En waar de de PvdA in de Tweede Kamer dwarslag over de aanleg van de Blankenburgtunnel (want liever de Oranjetunnel) en de verbreding van de Ring Utrecht (eerst meer onderzoek), staat nu zwart op wit dat het kabinet die projecten ‘volgens plan’ gaat uitvoeren.

Alle reden dus voor de vervoerssector om tevreden te zijn. De mainports Rotterdam en Schiphol krijgen ruim baan en de bereikbaarheid wordt met een combinatie van investeringen en beter benutten aangepakt.

Al blijft er altijd meer te wensen over. Zeker het spoor en de binnenvaart moeten afwachten wat er voor hen in het vat zit. Want de passages over deze modaliteiten zijn zowel vaag als vrijblijvend.

Er zitten pijnlijke maatregelen in het pakket die iedereen – burgers en bedrijven – treffen. Zoals de verhoging van de accijns op diesel en lpg en de verhoging van de assurantiebelasting. Andere keuzes, zoals het handhaven van de in het Lente-akkoord afgesproken afschaffing van de belastingvrije vergoeding voor het woonwerkvergoeding, waren misschien nog pijnlijker geweest. Het hogere doel – het in de hand houden van de overheidsfinanciën – prevaleert hier terecht.

Frank de Kruif