Als je dan vervolgens weer hoort van de oeverloze discussies over de A27 en de honderd bomen die daar dreigen te sneuvelen, denk je: waar maken we ons druk om?

Temeer omdat minister Schultz al een goede oplossing heeft bedacht voor het Amelisweerd-woud, namelijk het herbeplanten van de bomen elders. Prachtige oplossing, iedereen blij, zou je zeggen. Maar nee, ondanks dat er voor de verkiezingen een Kamermeerderheid was voor het plan van Schultz, wil Attje Kuiken nu toch eerst een onafhankelijk onderzoek voordat ze met haar PvdA-collega’s instemt met de verbreding van de A27 naar een dubbele zevenbaansweg. Alleen al het papier dat zo’n onderzoek kost, scheelt heel veel bomen, om van de verspilde arbeidsuren nog maar niet te spreken. Het onderwerp is al uitentreuren onderzocht en bestudeerd.

Verschillende andere oplossingen zijn voorbij gekomen en terecht afgeschoten. Zo was er het voorstel om met zijn allen op te snelweg bij de Amelisweerdbomen op de rem te gaan staan en er 80 kilometer per uur te rijden. Het zou de bomen sparen en een betere doorstroom garanderen. Het voorstel werd weggehoond, met Ton Elias van de VVD voorop. Hij zei: ‘Het wordt vast nog veel beter als de staat de automobilist dwingt om straks 40 kilometer per uur te gaan rijden’.

Nu moet alles toch wéér onderzocht worden. Het goederenvervoer betaalt, zolang er niks gebeurt, de rekening. Want de files op de A27 kosten de sector zo’n 8 miljoen euro per jaar, heeft Transport en Logistiek Nederland uitgerekend…

Harald Roelofs