Inmiddels slaat de haven van Rotterdam ruim 300.000 reefercontainers per jaar over en is het aantal aansluitingen voor reefers op containerschepen in 10 tijd jaar met 400% toegenomen.Dit heeft grote gevolgen voor de organisatie van de logistieke operatie. In een recordtempo is bijvoorbeeld de overslag van fruit in de Merwehaven verplaatst naar de Maasvlakte.

Deze omslag biedt volop kansen voor slimme ondernemers. De inzet van reefers maakt de logistiek efficiënter en flexibeler. De reefer maakt het mogelijk om de lading direct door te leiden naar agrologistieke knooppunten in het achterland, waar extra toegevoegde waarde kan worden gerealiseerd. Deze werkwijze vraagt om intensieve samenwerking tussen handel en logistiek, waar het Nederlandse bedrijfsleven van oudsher sterk in is. Recente voorbeelden als Betuwse Bloem, Fresh Corridor en Venlo Freight Village laten zien dat deze samenwerking belangrijke meerwaarde oplevert. Handelspartijen, stuwadoors, synchromodale dienstverleners en ketenregisseurs zorgen ervoor dat optimaal geprofiteerd kan worden van de beschikbare logistieke kennis, infrastructuur en de sterke commerciële positie in de handelsketens.

Peter Colon