De huidige situatie in de lijnvaart vertoont veel gelijkenissen met die van precies een jaar geleden.

De containerrederijen beseften toen dat ze bij de start van het piekseizoen van de Aziatische export hun tarieven moesten zien te verhogen om te vermijden dat ze anders het boekjaar zonder winst zouden moeten afsluiten.


Alle hoop werd gesteld op een verhoging per 1 juli. Die eerste week van juli zou ‘de week van de waarheid’ worden, schreef ik toen in een column.

Er kwam echter geen echte piek en de vrachtprijzen bleven onder druk staan. Die druk werd zo groot dat er eind 2011 niet eens meer 1.000 dollar all-in werd betaald voor het transport van een 40’ container van China naar Noord-Europa. Het blijft een feit dat de inkomsten van de rederijen op dat vaargebied in belangrijke mate bepalen of ze al dan niet winst of verlies maken.

Dat 2012 startte met bodemtarieven tussen het Verre Oosten en Europa, heeft de rederijen veel geld gekost. In het eerste kwartaal werden historisch grote verliezen opgetekend. Sinds de tweede helft van januari volgde wel een aantal forse verhogingen, zodat de meeste rederijen nu weer breakeven zijn. Verdere aanpassingen zijn echter nodig om in de tweede jaarhelft voldoende winst te maken om de tekorten van het eerste semester te dekken.

Intussen staan de tarieven alweer zeven weken onder druk en lijkt er nog geen exportpiek op komst te zijn. Als de geplande verhoging van 1 juli tussen het Verre Oosten en Europa mislukt, kunnen de rederijen vrijwel zeker een kruis maken over hun winstkansen voor dit boekjaar.

Een verschil met vorig jaar is wel dat de Europese export naar het Verre Oosten het onverwacht goed doet. De tarieven in die richting zijn weliswaar meer dan de helft lager maar de extra inkomsten die de rederijen nu eastbound genereren, geven wat extra lucht en compenseren enigszins de daling in de andere richting. Dat neemt niet weg dat het succes van de westboundtariefsverhoging cruciaal blijft voor de financiën van de carriers. We staan dus opnieuw voor een ‘week van de waarheid’.