‘Toevallig’ betrof het hier in alle vier gevallen auto’s met een Pools kenteken. Alle andere wagens met Nederlands kenteken waren ongeschonden. Jammer dat in een land als Nederland dat ooit wereldfaam had als internationale broederschap, dit soort dingen nu regelmatig lijken voor te komen. Hardwerkende Polen die de schuld krijgen van allerlei problemen op de arbeidsmarkt en in de economie. We mogen wel wat beter beseffen dat Nederland dit jaar voor 7,4 miljard exporteerde naar Polen en dat we dus veel aan dat land verdienen. En ja, Polen is ook welvarender geworden sinds het toetreden tot de EU acht jaar geleden. Zo welvarend dat sinds 2008 steeds meer Polen terugkeren naar eigen land om daar te werken. Het aantal vertrekkers wordt ook steeds minder. Zo lost ‘het probleem’ zichzelf op en wordt Polen een steeds krachtigere economie binnen de EU.

Oekraïne is nog lang niet zo ver. Weliswaar slaagt het land er bij regelmaat in om de grootste Europese evenementen naar zich toe te halen. Dit jaar het EK Voetbal (samen met Polen) en in 2005 het Eurovisie Songfestival. Hoewel de officiële koers van president Janoekovitsj er een is van toenadering tot de EU, zijn er nog veel krachten binnen het land die meer van Rusland houden. Momenteel lijkt een toetreding tot de EU heel ver weg. Met name het politieke proces en de vermeende mishandeling van oud-premier Timosjenko in de gevangenis brengen de relatie met de EU tot het vriespunt. Zo zeer dat het EK dit jaar niet of nauwelijks zal worden opgeluisterd door politici en leden van de Europese koningshuizen.

Toch ben ik optimistisch als je ziet hoe snel voormalige Oostbloklanden zich ontwikkelden sinds het einde van de Koude Oorlog. Oekraïne heeft her en der nog wat in te halen op het gebied mensenrechten, economie, infrastructuur en logistiek, maar als het daar in slaagt, kan het wel eens een veel belangrijkere partner worden voor Nederland en de EU.

Harald Roelofs