Dit bleek maar weer eens tijdens een workshop van Statenleden van Zuid-Holland die ik afgelopen maand mocht voorzitten. Ondanks grote inhoudelijke tegenstellingen, werd van links tot rechts vastgesteld dat er meer aandacht moet zijn voor logistiek. Natuurlijk zijn er accentverschillen. Deze zijn vooral zichtbaar bij de vraag hoe hinder en vervuiling aangepakt kunnen worden. Gelukkig blijkt de techniek hiervoor steeds betere oplossingen te bieden. Ook zijn bedrijven zich bewust van de noodzaak om duurzamer te werken, zoals uit de massale belangstelling voor het Lean and Green programma van Connekt blijkt.

De omslag in het denken van onze bestuurders is belangrijk om investeringen in infrastructuur, logistieke opleidingen en andere zaken mogelijk te maken. Investeringen die hard nodig zijn om Nederland als vestigingsland een goede positie te blijven bieden. Dit beleid begint resultaat op te leveren, zoals blijkt uit de spectaculaire daling van de filevertragingen op ons snelwegennet. Ik ben benieuwd of we het ook gaan merken op de provinciale en gemeentelijke wegen.

Peter Colon