Nu blijkt dat de drie ‘voorlichtingsbureaus’ in de transportsector, die voor spoor, binnenvaart en shortsea, de dans niet ontspringen en dat ze na volgend jaar geen geld meer uit Den Haag krijgen. Directeur Max Philips van Rail Cargo, die volgend jaar naar Keyrail overstapt, snapt best dat er bezuinigd moet worden, maar deze bijl is hem veel te bot. Door de bijdrage in één keer te beëindigen, zet de minister het voortbestaan van de promotiebureaus op het spel, vreest hij.

De vraag is of Schultz zo het kind niet met het badwater dreigt weg te gooien. Een onafhankelijk onderzoek van Twynstra Gudde laat zien dat het subsidiegeld voor Rail Cargo goed besteed is, met andere woorden lading oplevert. En dat is nu precies wat de minister wil. Niet voor niets heeft ze de eis dat infrabeheerder Keyrail minstens break-even moet draaien, laten vallen en ingeruild voor een volumebeleid. Lees: Keyrail moet zoveel mogelijk treinen de Betuweroute op kletsen. Het voorlichtingsbureau kan daar een bijdrage aan leveren. Een besparing van welgeteld 185.000 euro per jaar weegt daar vast niet tegen op.

Rob Mackor