Dagenlang praatten Jean-Claude Trichet, Jan Kees de Jager en Wolfgang Schäuble op de Nederlandse premier in. Trichet legde één euro op tafel. Dat is het aandeel van de eurolanden, zei de Europese centrale-bankpresident. Nu legde Schäuble er nog een halve euro bij, een muntje voor de Aldi-kar dat hij als hoeder van de Duitse schatkist altijd voor zijn vrouw in z’n vestjeszak bewaarde.

“Und das ist der Anteil der Banken.”
“Begrijp je het nu?” wilde Jan Kees weten. “Die halve euro van Wolfgang is niet de helft van het totaal. Het is eigenlijk maar een derde.”
Dat Mark zich later toch nog vergiste, is geschiedenis.

Goed, het Griekenland-akkoord kwam te elfder ure tot stand, evenals het compromis over de financiële redding van de Verenigde Staten. Ook zo’n ‘historisch’ akkoord, dat natuurlijk al weken in de bureauladen van zowel Republikeinen als Democraten had liggen rijpen. Nooit had je het idee dat politici uiteindelijk, met de geldpers en de uitgifte van obligaties achter de hand, niet zulke praktische tijdelijke oplossingen zouden weten te bedenken. Beter gezegd: met iets moeilijkere oplossingen die op langere termijn werken, zal de politiek nooit op de proppen komen.

Nee, het enige daverende zomernieuws kwam deze week in alle stilte Amersfoort binnen gereden. Het was de nieuwe goederenfluistertrein van DB Schenker Rail, uitgevoerd met tal van kunststof innovaties, die maken dat zelfs de meest geoefende zelfmoordenaar het ding niet meer uit de verte hoort aanstuiven.

De trein is met ‘stealth’-techniek uitgerust, zodat je hem zelfs in ruste nauwelijks waarneemt. Voortaan zullen Vinex-wijken in de directe omgeving van spoorlijnen worden aangelegd. Stadsemplacementen hoeven niet meer te worden ‘uitgeplaatst’. Het betreft de laatste majeure doorbraak voor de ontdekking van de telekinese.

Folkert Nicolai