Als logistiek de bloedsomloop van ieders economie is, dan is logistiek ook de sector bij uitstek om bloed onder elkaars nagels vandaan te halen. En dat lijkt weer massaal te gebeuren. We verwijten de Belgen en de Duitsers van alles. Maar zij ons ook, laten we dat niet vergeten. En hoe onterecht zijn die verwijten? Wij verwijten Duitsers dat ze ons geen aandeel gunnen in hun binnenhavens zoals Duisburg. Belgen verwijten ons dat we de Westerschelde heel lang niet hebben uitgediept. En nu gaan morrelen aan afspraken over natuurcompensatie. Wij verwijten hen dat ze het Hoge Snelheidsspoor van Antwerpen naar Brussel maar niet afmaken. Zij verwijten ons dat we ons deel van de IJzeren Rijn niet aanleggen – en onze Europarlementariër Peter van Dalen wrijft meedogenloos zout in die wonde. Wij verwijten de Duitsers hetzelfde, maar dan wat de Betuwelijn betreft. Met zijn allen kijken we naar Europa, laat die het dan maar oplossen.Volgt u het nog? Hier moet een boodschap worden verkondigd, zeg maar een evangelie. Zet die landje-pik stand uit. Sla de handen ineen. Dit is Europa anno 2011.

Mike Ackermans

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet (1)

De Nederlandse politiek en het Rotterdamse bedrijfsleven beklagen zich met name over het gebrek aan voortvarendheid waarmee Duitsland de aansluiting van de Betuweroute op het Duitse spoorwegnet ter hand neemt. Kamerlid Charlie Aptroot (VVD) had minister en partijgenoot Schultz bijna in een motie opgedragen de Duitsers ertoe te dwingen zich aan de afspraken te houden.

Als ik Duits minister was, hoefde ik op alle Nederlandse aandrang maar één (toevallig ook nog eens Duitse) naam in het oor van Melanie te fluisteren: Hedwige. De Nederlandse regering heeft zichzelf geen dienst bewezen met het onbezonnen voorstel om de Hedwigepolder te sparen. Niet alleen omdat het onbezonnen is (de losse eindjes staken er al na een paar dagen voor iedereen zichtbaar uit), maar vooral omdat het een schending is van het verdrag dat Nederland en Vlaanderen in 2005 sloten.

Willen wij dat onze buurlanden doen wat zij beloven, dan zouden wij om te beginnen moeten vermijden onze geloofwaardigheid zo flagrant te grabbel te gooien.Twee jaar geleden beet CDA-premier Balkenende zich al eens stuk op een poging om de polder te behouden. Na een verkiezingsnederlaag trad het CDA toch toe tot een nieuw kabinet met VVD en PVV, niet nadat het taaie verzet van onder meer het Zeeuwse CDA-Kamerlid Ad Koppejan was gebroken. Waarmee, moeten we daar nu nog naar raden?

Frank de Kruif