Gaandeweg veranderde de maatschappij in een consumptiemaatschappij, sloegen schaalvergroting en mondialisering toe en ontstonden gespecialiseerde transportbedrijven. Opgezet door enthousiastelingen die van hun hobby hun werk wilden maken.

Thans, vele decennia en evenzoveel crises later, is transport onderwerp geworden van een wetenschap die we logistiek noemen. De vervoerder is onderdeel van de supply chain en dient zich als zodanig te gedragen. Uitdagingen als just in time, toegevoegde waarde logistiek, 4PL’s, Cross Chain Control Centers, duurzaamheid, innovatie, tenderen en recentelijk synchromodaliteit zijn gemeengoed geworden. En alsof dat nog niet genoeg is, denkt de logistieke wetenschap nu driftig na over hoe het goederenvervoer een systeemsprong kan maken.

En de vervoerder zelf? Die is aan het overleven in een wereld die het allang niet meer uitmaakt dat een vervoerder een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert. De hobbyist van weleer worstelt zich een weg door de logistieke keten, terugverlangend naar de tijd dat het leven nog simpel was.

Nico Schoonen