Maar minstens zo eensgezind tonen ze zich nu in hun opvatting dat twee Nederlandse spoorinfrabeheerders te veel van het goede is. Dat geeft een hoop gedoe bij het plannen van spoordiensten en het vaststellen van tarieven en vaak levert het dubbel werk op. Eén loket moet er dus komen, vinden ze, waarbij ze benadrukken geen voorkeur voor de ene of de andere exploitant te hebben.

Dat klinkt mooi, maar hoe zou de minister Keyrail nu kunnen samenvoegen met grote broer ProRail, als de beheerder het zo goed doet? De andere kant op, Keyrail uitbouwen tot een bredere organisatie voor het Nederlandse goederenvervoer per spoor, lijkt al helemaal geen optie. In zo’n opzet zouden de belangen van het goederenvervoer het onvermijdelijk moeten afleggen tegen die van de reizigers.

Niet onwaarschijnlijk lijkt daarom dat de voorkeur van de minister ergens in het midden uit zal komen. Keyrail als filiaal voor goederenvervoer binnen die ene Nederlandse spoorbeheerder, ProRail, bijvoorbeeld.

Rob Mackor