Dat er nog steeds in veel containers en containerlading schadelijke gassen zitten, is een feit.

Bij steekproeven in circa duizend containers heeft de overheid vorig jaar in de Rotterdamse haven in 11% van de containers hoeveelheden gas van ‘boven de grenswaarden’ gemeten. Als dat percentage representatief is voor alle 2.850.000 geladen containers die vorig jaar in Rotterdam aankwamen, importeerden we 313.500 containers waarin te veel schadelijke gassen zaten. Met een beetje pech zaten daar weer containers bij met matrassen en babyknuffels, en in elk geval veel containers met dampende schoe


Een probleem derhalve. Dat deskundigen ooit die ‘grenswaarden’ hebben vastgesteld voor bepaalde ongezonde gassen, zullen ze immers niet voor de lol hebben gedaan. Toch vindt de overheid het welletjes met de steekproefsgewijze controles op containergassen. Het bedrijfsleven is volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu inmiddels voldoende doordrongen van de problematiek.

Inderdaad is het Platform Gassen in Containers, een initiatief van organisaties in het bedrijfsleven, goed bezig. Maar de overheid is naïef als ze meent dat bestrijding van het probleem bij alle individuele bedrijven in goede handen is. Die 11% aan containers waar iets mis mee is, is geen daling in vergelijking met voorgaande jaren. Het is de taak van de overheid om in de gaten te blijven houden of bedrijven dat percentage de komende jaren wél omlaag weten te krijgen.

Paul Jumelet