De Loreley keek instemmend toe en zong elke passerende schipper vaarwel. Nu komt de advocatuur aan bod. Als de Waldhof leeggepompt is en van de plaats des onheils weggesleept, gaan de computers bij verladers en vervoerders berekenen wat de geleden schade is en zullen gebefte, gestreepjespakte en gespijkerbroekte juristen zich buigen over de vraag wie of wat de schuld had aan deze ‘Havarie’. En een ‘Havarie’ mag je het noemen, want de ramp kostte niet alleen één schip, maar ook twee levens.

Was de kapitein, of misschien diens stuurman, te vermetel bij zijn dalvaart op de Midden-Rijn? Had het zwavelzuur moeten worden verdeeld over slechts enkele van de compartimenten, om klotsen te voorkomen? Kon het schip zo’n ladingverdeling wel aan, gelet op het hoge soortelijk gewicht van de lading? Had het mede te maken met de door hoogwater veroorzaakte vreemde stromingen in de rivier? Is dubbelwandigheid bij bepaalde soorten vracht, en zonder het veelbesproken ‘langschot’, wel zo’n voordeel? Of moet je zwavelzuur juist verdelen over lage laadruimen, en die laatste afzonderlijk afsluiten? Dat soort kwesties, – we lezen de uitkomsten over een paar jaar in Schip & Schade en de Duitse en Britse varianten daarvan.

Toen de Waldhof de Rijnvaart tijdelijk onmogelijk maakte, zaten al heel wat binnenschepen meer dan een maand vast in het Rijn-MainDonaukanaal, wegens uitzonderlijk hoogwater. Die hoor je niet zo gauw piepen, want het zijn er doorgaans toch minder dan de honderden getroffen Rijnschepen voor en achter de Loreley. Maar ze lagen wel vast, en ook heel wat langer dan die op de Rijn. Met bijkomend, misschien wel groter inkomensverlies. En met vervolgschade welke die van de Waldhof mogelijk overtreft. Juridisch gaan we hier vermoedelijk ook minder over horen, omdat hoogwater als echte oorzaak van ellende nu eenmaal, om de parallel met het zeerecht te trekken, tot de ‘Perils of the River’ moet worden beschouwd. En zelfs, in bijna bijbelse zin, als ‘Act of God’. Als verzekeringsjurist of rechtbankadvocaat heb je dan weinig te zeggen. Maar dat juristen en scheepstechnici hun tong gaan breken over de Waldhof staat wel vast. Gelukkig is het schip zelf niet gebroken.