Op 3 februari begon het Chinese jaar van het konijn. In de lijnvaart gebeurde dat onder een zenuwachtig gesternte. In principe zal het ladingaanbod dit jaar een niet onaardige groei kennen, die in procenten gerekend ongeveer even groot moet zijn als de toename van de vlootcapaciteit. Toch is er onrust, omdat vele nieuwe schepen, gezien hun grote omvang, tussen het Verre Oosten en Europa zullen belanden. Mede daardoor is de tariefverhoging van begin januari op deze belangrijke route mislukt. Hoe de tarieven in de lijnvaart evolueren, hangt af van drie factoren: niet alleen vraag en aanbod, maar ook het marktsentiment.

In dit licht moeten we de recente boodschap van MSC-topman Aponte begrijpen, die uitdrukkelijk aan de markt wil kenbaar maken dat hij (nog) geen plan­nen heeft voor een extra Verre Oostendienst. Normaliter pakken rederijen graag uit met details over nieuwe diensten, maar nu is het net andersom. Het nieuws is dat er geen dienst komt. De achterliggende reden van Aponte’s uitlatingen is duidelijk: hij wil vermijden dat de nervositeit nog toeneemt.

Dat er in de markt druk gespeculeerd wordt over een derde loop voor MSC tussen Noord-Europa en het Verre Oosten, is niet onlogisch. De rederij neemt dit jaar 15 schepen van 13.000 tot 14.000 teu in de vaart, wat ruim voldoende is voor een extra wekelijkse dienst. Indien de Zwitserse rederij het op telkens twee loops op Noord- en Zuid-Europa houdt, betekent dit overigens dat ze in de loop van dit jaar alle vier volledig door ultra large container ships (ulcs) verzekerd zullen worden.

De komende weken zal duidelijk worden hoe snel de Chinese exportmotor weer aanslaat. Dat bepaalt hoe diep de tarieven in deze kalmere periode zullen zakken. Hoe lager ze gaan, hoe moeilijker om ze vanaf april weer omhoog te krijgen. Voor Aponte staat er dus veel omzet op het spel. Hij heeft er alle baat bij om speculaties de kop in te drukken.

De zenuwen staan overigens extra gespannen omdat de westbound tarieven eind vorig jaar terug iets onder het gemiddelde niveau van 2008 zijn gezakt. Dat wil dus zeggen dat het effect van de tariefverhogingen die in de loop van 2010 doorgevoerd konden worden, intussen weer is uitgewist.