‘We zullen nooit meer losgeld aannemen van Koreaanse schepen. We zullen ze in brand steken en hun bemanning doden. Korea heeft zichzelf een slechte dienst bewezen door mijn collega’s om te brengen’, aldus een zegsman van de zeerovers.

Moeten we dat dreigement ernstig nemen?

Bemanningsleden van de Samho Jewelry getuigden na terugkeer in hun land van de barbaarse methoden waarmee zij door de zeerovers waren bejegend. Een van hen vertelde dat hem meerdere tanden en kiezen uit de mond waren geslagen.

Op 24 januari is het Duitse m.s. Beluga Nomination gekaapt in een positie van 800 mijl Noord van de Seychellen. De bemanning neemt haar toevlucht tot de citadel en hoopt er het beste van. Na tweeëneenhalve dag forceren de zeerovers met snijbranders de toegang tot de citadel.

Een Deens fregat en een patrouillevaartuig uit de Seychellen bereiken het gekaapte schip, proberen het te ontzetten en de bemanning te redden. Er wordt geschoten. Niet duidelijk is wie het vuur heeft geopend. Een zeerover wordt dodelijk getroffen. Uit wraak vermoorden de overige zeerovers de bootsman. Vier bemanningsleden ontsnappen, twee worden gered, de andere twee zijn nog steeds vermist.

De poging om de Beluga Nomination te ontzetten mislukt. Het schip zet koers naar Somalië.

Rederijen als Bimco, ICC, Intercargo, Intertanko en ITF bevestigen dat bemanningen van gekaapte schepen in toenemende mate worden gemarteld. Zo worden ze met een touw om hun enkels overboord opgehangen met het hoofd onder water. Zelfs het aloude kielhalen wordt niet geschuwd. Na zo’n operatie krijgt het slachtoffer een mobiele telefoon aangereikt, zodat hij zelf het thuisfront verslag kan doen van het gebeurde.

De rederij van de Beluga Nomination reageerde op deze laatste kaping (het was niet de eerste en zelfs niet de tweede) dat Belugaschepen die door ‘piratenwateren’ moeten varen, voortaan voorzien zullen zijn van bewapende beveiligers.

De les die moet worden geleerd uit de Samho Jewelry en vooral uit de Beluga Nomination is dat een citadel geen absolute veiligheid biedt. De Duitse politie waarschuwt daar openlijk voor. Een les is verder dat succes niet is gegarandeerd als westerse ‘Navfor’ marineschepen of andere marineschepen te hulp komen om schip en bemanning te ontzetten. Maar bovenal is duidelijk geworden dat actie moeten worden genomen voordat de zeerovers aan boord zijn. Daarna lijkt het te laat.

Het is te hopen dat de oud-ministers Voorhoeve (AIV rapport) en Netelenbos (KVNR), en vooral de huidig verantwoordelijke ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie (die opdracht gaven tot het AIV rapport) de lotgevallen van de Beluga Nomination en Samho Jewelry op de voet hebben gevolgd. Ze kunnen dan niet meer aan de conclusie ontkomen dat Navfor schepen en andere marine eenheden onvoldoende bescherming kunnen bieden aan schepen en hun opvarenden die worden gekaapt. Ze moeten concluderen dat voorzieningen aan boord van gekaapte schepen evenmin voldoende bescherming geven aan opvarenden.

Koste wat het kost moet voorkomen worden dat zeerovers aan boord komen van hun prooi. Tenslotte, en dat lijkt op dit moment het belangrijkste: alleen gewapende (en liefst geoefende) beveiligers kunnen aan boord zeerovers afschrikken, tegenhouden en daarmee mensenlevens redden. Daar is nu toch geen verder onderzoek meer voor nodig. Maak het daarom mogelijk om aan Nederlandse schepen gewapende beveiligers mee te geven. Liever vandaag nog dan morgen.

G. J. W. de Vries,
Wybenga Advocaten