Een constructie-/fabricagebedrijf in transportmiddelen sluit na zeer uitvoerige onderhandelingen met een van zijn afnemers, een rederij, een contract af voor de levering van zestig trailers. Een en ander wordt tussen partijen in een contract goed vastgelegd, waaraan de Metaalunievoorwaarden in de laatst geldende versie worden gehecht. De directies van beide bedrijven ondertekenen dit contract en […]