Vattenfall-dochter Nuon heeft de aanbesteding voor de bouw van het eerste subsidievrije windpark op zee gewonnen omdat die de beste garantie geeft dat het park ook echt gebouwd wordt.