Drie grote Belgische verladers hebben een succesvolle proef gehouden met de beperking van het leegrijden door bundeling van lading. Ze zetten dit project, dat een kostenbesparing van 15% en een beperking van de CO2-uitstoot met ongeveer hetzelfde percentage oplevert, samen voort.