De branchevereniging zegt in strijd met de afspraken niet vooraf geïnformeerd te zijn over die stap. De organisatie zegt dat de volledige stremming van de sluis zorgt voor flink omvaren via Driel of Krimpen en wachttijden bij de sluizen op de Nederrijn en bij Vreeswijk en is inmiddels ‘druk in overleg’ met Rijkswaterstaat.

Door de stremming moet onder meer de binnenvaart tussen Amsterdam en Duitsland omvaren via de Nederrijn. Rijkswaterstaat kwam tot zijn besluit om de oprukkende verzilting van het rivierwater rond Rotterdam een halt toeroepen. Bij de monding van de Lek bij Kinderdijk en de monding van de Hollandse IJssel bij Krimpen aan den IJssel is toenemende verzilting geconstateerd als gevolg van de lage waterstanden.

Vaarsnelheid

Daarom is de stuw bij Hagestein in de Lek verder opengezet dan normaal. Dat leidt tot een vergroting van de vaarsnelheid ter plekke en om die reden is scheepvaart gestremd. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend. Rijkswaterstaat meet de komende dagen de effecten van de maatregelen op de verzilting. De dienst heeft vorige week ook op andere plekken maatregelen genomen, zoals rondom het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.

De maatregel past volgens Rijkswaterstaat in de zogenoemde ‘verdringingsreeks’, die de regering hanteert om de belangen van de betrokkenen bij het huidige watertekort tegen elkaar te wegen. Daarin valt de binnenvaart in de vierde, en daarmee laatste, categorie.

Overigens wordt het complex bij Hagestein vanaf eind september tot medio december ook gestremd in verband met een grootscheepse renovatie. Het kunstwerk maakte deel uit van het zogenoemde Stuwensemble Nederrijn en Lek, waarmee de waterstanden van de rivieren in een groot deel van Nederland wordt geregeld. De renovatie van het complex is twee jaar geleden al begonnen en duurt nog tot eind volgende jaar.