Volgens Drewry zal de druk op havens en terminals de komende jaren alleen maar toenemen, omdat de consolidatie in de containervaart nog niet ten einde is. Behalve consolidatie op rederijniveau zal er ook verdere concentratie plaatsvinden op alliantie-niveau, aldus de onderzoeker.

Opvallend volgens Drewry is dat er onder containerhavens geen echte winnaars en verliezers zijn. De verwachting dat rederijen een klein aantal primaire havens zouden uitverkiezen waar zij hun grote schepen naar toe zouden sturen en de rest via transhipment zouden bedienen, is niet uitgekomen. Het aantal directe diensten is op peil gebleven omdat vrijwel alle havens hebben geïnvesteerd in infrastructuur om de grote schepen te kunnen blijven ontvangen.

Rotterdam is vandaag en morgen gastheer van de jaarvergadering van ESPO. Thema van de jaarlijkse bijeenkomst is de investeringsbehoefte van havens. Volgens de Ierse ESPO-voorzitter Eamonn O’Reilly hebben die de komende tien jaar 48 miljard euro nodig, oftewel 5 miljard euro per jaar, om te investeren in onder andere infrastructuur en energietransitie. De havenorganisatie heeft een lobby lopen bij de Europese Commissie voor een groter deel uit de middelen voor de Trans-Europese Netwerken (TEN’s). Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu, vertegenwoordigd door secretaris-generaal Lidewijde Ongering, die de verhinderde minister Cora van Nieuwenhuijzen verving, pleitte eveneens voor meer geld voor de havens in het TEN-programma.

Volgens de DG verzet Nederland zich ook tegen de voorgestelde Europese regeling om lidstaten toe te staan om jaarlijks 150 miljoen euro aan staatssteun aan havens uit te geven. Nederland is voorstander van een Europese richtlijn zoals die voor luchthavens geldt.