De overall daling komt vooral op het conto van de ruwe olie-aanvoer, die met 25,4 miljoen ton 4,5% lager uitviel dan vorig jaar. Ook de overslag van ijzererts en schroot en van steenkool lieten (opnieuw) forse dalingen zien, met respectievelijk 9,3% tot 7,1 miljoen ton en 19,0% tot 6,5 miljoen ton. In totaal werd in de eerste drie maanden van het jaar 119,3 miljoen ton lading verwerkt.

Topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam, dat de kwartaalcijfers donderdagochtend bekend maakte, noemt de aanhoudende containergroei. ‘Een bevestiging dat Rotterdam een steeds belangrijkere positie inneemt in de netwerken van maritieme verbindingen van de grote rederij-allianties’. Dat het groeitempo na de recordgroei van vorig jaar (+13% tot 13,7 miljoen teu) nu lager uitvalt, is volgens hem ‘geheel volgens onze verwachting’.

Antwerpen meldde eerder deze week een toename van de containeroverslag van 10,7% tot 2,7 miljoen teu. Het verschil weerspiegelt dat de Belgische haven ‘trafieken’ heeft teruggewonnen van zijn Nederlandse rivaal. Als gevolg van personeelstekort bij de Antwerpse terminals weken vorig jaar een aantal diensten tijdelijk uit naar Rotterdam. Inmiddels hebben de bedrijven extra personeel aangetrokken, waarop een aantal diensten terugkwamen.

In gewicht nam de containeroverslag met 4,6% toe tot 35,9 miljoen ton. De overslag van feedercontainers nam nog iets sterker toe, met 7,5% tot 600.000 teu. De shortseasector noteerde een plus van bijna 7% en kwam uit op 700.000 teu, met dank aan nieuwe verbindingen met het oostelijk deel van de Middellandse Zee.

De ro/ro-sector behandelde 5,8 miljoen ton lading, een plusje van 0,8%. Aan ‘overig stukgoed’ (onder meer fruit, cellulose en staal) werd bijna een kwart minder overgeslagen, in totaal 1,4 miljoen ton. Het Havenbedrijf wijt dat vooral aan het wegvallen van de aanvoer van ‘brammen’, zware platen ruwstaal. Die stroom was vorig jaar juist weer op gang gekomen als vervanging van de productie van een hoogoven in Duitsland, die vorig jaar werd gerenoveerd. Daarnaast werden in het eerste kwartaal vrijwel geen funderingen voor windmolens vanaf de Maasvlakte verzonden.

De overslag van LNG steeg spectaculair met een verdrievoudiging tot 700.000 ton. Daarvan werd een half miljoen ton in februari overgeslagen. Zowel de aanvoer als de afvoer van het vloeibare aardgas via de Gate Terminal op de Maasvlakte nam toe.

In totaal bleef de overslag van nat massagoed vrijwel constant met een plusje van 0,5% en bijna 56 miljoen ton. De overslag van minerale olieproducten, die vorig jaar structureel daalde, liet in het voorbije kwartaal weer een opgaande lijn zien van +5%. De daling in de aan- en afvoer van stookolie is tot stilstand gekomen, aldus het Havenbedrijf.

De krimp van de kolenoverslag, die al jaren aan de gang is, vloeit voort uit de sluiting van centrales in Duitsland en Nederland. De overslag van agribulk daalde met ruim 8% tot 2,6 miljoen ton, vooral als gevolg van een slechte sojaoogst in Argentinië. Ook het overig droog massagoed daalde aanzienlijk, met 20,4% tot 2,4 miljoen ton. Al met al nam de overslag van droog massagoed met 13,6% af tot 18,8 miljoen ton.