In deze editie van Brand Stories vertelt TKI Dinalog over zijn rol als aanjager van de innovatiekracht in de logistieke sector. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Innovatie omarmd

Sommigen zijn als voorheen naar buiten toe, bij bedrijven, brancheorganisaties, kennisinstellingen en overheden. Door de COVID-maatregelen wordt nog steeds heel veel thuis gewerkt; op afstand. Ook daarmee wordt innovatie omarmd. En doet TKI Dinalog wat ze altijd doet: partijen verbinden, initiatieven in de logistieke sector ondersteunen, activiteiten organiseren om kennis uit te wisselen en nieuwe ideeën tot wasdom te laten komen, en projecten financieren. Want juist nu is duidelijk dat de logistieke sector moet draaien en innoveren, en dat de maatschappij en het verdienvermogen van Nederland daarbij gebaat is.

TKI Dinalog draagt voor de Topsector Logistiek bij aan de innovatiekracht van de logistieke sector op de lange termijn. Vooruitkijkend naar de toekomst. We vinden het heel belangrijk om te innoveren met de sector, en met de overheid. Innovatie moet leiden tot vernieuwing, professionalisering, modernisering en het vergroten van het verdienvermogen van de logistiek op de langere termijn. Voor oplossingen voor uitdagingen in Nederland en daarbuiten: vergroening, energietransitie, verhoging van de efficiency, complexe wet- en regelgeving, gekwalificeerd personeel. Soms met knappe koppen die in universiteitsgebouwen ingewikkelde algoritmes bedenken voor planningsuitdagingen. Maar die uiteindelijk hun weg vinden in concrete toepassingen in planningssoftware. En andere keren juist met mensen die met hun voeten in de klei staan of op een gaspedaal trappen, om net dat beetje kennis toe te voegen waardoor ideeën en oplossingen ook echt breed toepasbaar worden.

Missie

Deze innovatie en kennisontwikkeling draagt bij aan waar de Topsector Logistiek voor staat; op weg naar een concurrerende, emissieloze en veilige logistiek in Nederland. De bijdrage van logistiek aan het verdienvermogen in onze economie is substantieel. Logistiek draagt ook bij aan andere maatschappelijke uitdagingen zoals bereikbaarheid en mobiliteit, verduurzaming, en de gezondheidszorg en veiligheid. Logistiek levert een grote toegevoegde waarde en werkgelegenheid in het logistieke en producerende bedrijfsleven. En tenslotte is logistiek de motor voor (internationale) handel. TKI Dinalog en Connekt werken in de Topsector Logistiek samen om de innovatiekracht te vergroten.

Verder dragen we bij aan de kennisontwikkeling in andere sectoren die voor de logistiek belangrijk zijn of niet zonder logistiek kunnen. We zorgen dat logistieke kennis in innovaties voor de gezondheidszorg wordt betrokken, om in de toekomst meer mensen thuis te laten wonen en zorg op maat te kunnen leveren. We verbinden met partijen als Defensie, zodat zij aan de slag kunnen met nog meer logistieke kennis voor een veilige wereld. We verbinden partijen in voedselketens voor flexibele oplossingen en samenwerking, zodat de supermarkten bevoorraad kunnen blijven in tijden van schaarste of disruptie. En we zorgen dat de behoeften van logistiek dienstverleners en verladers voor het laden van schone vrachtwagens en binnenvaartschepen op de kaart staan bij de ontwikkeling van infrastructuur door partijen in de energiesector. De kennisontwikkeling en innovaties die belangrijk zijn voor de komende jaren.

Dus of dat vanuit onze zolderkamer is, of op veilige afstand in persoon, we blijven verbinden. En kunnen dat niet alleen.

Topsector Logistiek Congres

Volgende week op 9, 10 en 11 september gaat het jaarlijkse Topsector Logistiek Congres volledig digitaal. Elke dag start met een live talkshow met tafelgasten uit bedrijfsleven en wetenschap.

Hierna kunt u tijdens 3 rondes kiezen uit 9 interactieve sessies. Een greep uit het aanbod: Datagedreven logistieke sturing in de voedsellogistiek, Transitie naar elektrisch vrachtvervoer, Bouwlogistiek@Work. Met juist al die mensen die vanuit universiteiten, hogescholen, bedrijfsleven – klein en groot – en overheid – nationaal en lokaal – meewerken aan de logistieke innovaties van de toekomst. Want we hebben iedereen nodig: de sector, brancheverenigingen, sectorkringen, regionale verbanden en adviseurs. Dus kijk mee, doe mee, en ook in deze tijden: kom ons ook opzoeken, want innoveren doen we samen.

Dit verhaal is aan u verteld door TKI Dinalog.

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.