In deze editie van Brand Stories vertelt Port of Zwolle zijn verhaal over digitalisering bij de inning van havengelden. Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Herman van Loo, directeur van Port of Zwolle, zegt dat het automatiseren en harmoniseren van haventarieven een belangrijk hulpmiddel is om het havennetwerk in heel Nederland te versterken. ‘Ik ben 1 januari 2019 aangesteld als interim-directeur. Mijn doel is de verschillen tussen onze havens Meppel, Kampen en Zwolle weg te werken zodat de schipper het gevoel heeft dat hij te maken heeft met één havenbedrijf. Nu werkt het nog zo dat de havenmeester de administratie bijhoudt. De ene keer krijgt hij een melding van een schipper dat hij de haven aandoet en de andere keer moet de havenmeester zelf, door het varen van een rondje, vaststellen hoe lang het schip in de haven ligt. Deze informatie levert hij in bij de afdeling belasting en invordering van de gemeente. Op het stadhuis wordt daar een factuur van gemaakt en de schipper ontvangt vervolgens de rekening; één uit Meppel, één uit Kampen en één uit Zwolle. Ook is het zo dat je in Kampen een vrijstelling hebt op zondag en geen havengeld hoeft te betalen, terwijl je in Meppel wel geld verschuldigd bent. Wij willen dat de schipper zich straks bij één loket meldt en één factuur ontvangt van zijn bezoek aan Port of Zwolle.’ Van Loo wil niet alleen de haventarieven automatiseren, maar ook de verrekeningen wat betreft het gebruik van walstroom en water.

Digitalisering

De digitaliseringsslag die Port of Zwolle maakt, draagt bij aan het professionaliseren van het havenbedrijf. Van Loo: ‘Het havenbedrijf is opgericht om de economische ontwikkeling in de regio te stimuleren. Maar ook door simpelweg betere havenfaciliteiten te ontwikkelen. We willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat zijn voor bedrijven die of al in ons havengebied gevestigd zijn of dit overwegen. Ondernemers willen een haven die professioneel is ingericht met goede verordeningen, faciliteiten en administratieve processen.’

Herman van Loo
Herman van Loo

Digitale haven

Port of Zwolle opereert niet alleen in hun ambitie om een digitale haven te zijn. Van Loo: ‘De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens zet in op digitalisering voor de toekomstbestendigheid van de Nederlandse binnenhavens. De aanleiding hiervoor was een onderzoek dat is uitgevoerd door een student van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Koen de Kort, onder leiding van haveneconoom Bart Kuipers. De Kort onderzocht de verschillende grondslagen die gehanteerd worden om haventarief te verrekenen; lengte keer breedte keer diepte van het schip, het aantal kuub water dat een schip kan verplaatsen en het tonnage of het aantal teu wat vervoerd kan worden. Zijn aanbeveling was dan ook om deze grondslagen zoveel mogelijk te harmoniseren en digitalisering toe te passen. De NVB is vervolgens gestart met een pilot waarvoor ik mij direct heb aangemeld en ben nu actief lid van de werkgroep. Port of Deventer en Port of Twente zijn toen ook ingestapt, om het Overijsselse gebied in zijn geheel op elkaar af te stemmen. We hebben twee digitale sessies gehad om de verschillen en overeenkomsten tussen de havens te inventariseren. Daar doen ook al twee bedrijven aan mee die automatiseringsoplossingen ontwikkelen.’

Kwartiermaker digitalisering Chris van der Meulen bij de NVB: ‘Dit programma moet Port of Zwolle in staat stellen te kiezen voor een toekomstbestendige systematiek waarin autonomie, functionaliteit en de aansluiting met het netwerk van havens hand in hand gaan. Het is heel goed om Herman van Loo aan tafel te hebben. Hij heeft een duidelijke missie: Een oplossing die zijn geld waard is en Zwolle in staat stelt om hun activiteiten naar een hoger niveau te tillen.’

Port of Zwolle wil het voorbeeld van Port of Twente volgen wat betreft het digitaliseren van de inning van havengelden. Van Loo: ‘Port of Twente heeft in de verordening opgenomen dat schippers verplicht zijn om hun bezoek aan het havengebied via de website te melden. Om dit ook voor Port of Zwolle voor elkaar te krijgen, trekken we samen met de regionale delegatie van BLN-Schuttevaer op. Schippers worden een beetje dol van al die systemen die in de Nederlandse binnenhavens gebruikt worden. Dit begrijpen we en willen ook daarom verandering.’

Zeehaven

De status van Port of Zwolle verandert binnenkort, legt Van Loo uit. ‘Als straks de sluis bij Kornwerderzand verbreed is en de vaargeul naar ons havengebied uitgediept is, betekent dit dat we de status van een zeehaven krijgen. Simpelweg omdat we dan ook bereikbaar zijn voor schepen die vanaf zee komen. Bepaalde veiligheidstaken worden dan uitgebreid; er moet bijvoorbeeld een douanefaciliteit worden ingericht. Ook hebben we de plicht om te verifiëren, als het schip uit buitenlandse wateren komt, waar het schip vandaan komt, welke havens het heeft aangedaan en welke mensen en goederen er aan boord zijn. Digitalisering kan hierbij ook helpen, om informatie digitaal te verzamelen.’

Als straks de geüniformeerde haventarief verordeningen door colleges en gemeenteraden zijn vastgesteld, kan de digitalisering echt van start gaan, zegt Van Loo. ‘Van alleen het registreren van de gegevens tot en met het volledig innen van de havengelden en de afdracht aan de gemeente. Wij, Port of Zwolle, hebben de opdracht gekregen om vanaf 1 januari 2021 de havengelden in ons havengebied geautomatiseerd te hebben. Samen met de NVB-werkgroep ga ik mij inzetten om dit doel te behalen. Corona vormt op dit moment geen belemmering voor onze planning, omdat we de fysieke bijeenkomsten hebben omgezet in belsessies en beeldbelafspraken.’

Interreg North Sea Region
Port of Zwolle is aangesloten bij Interreg North Sea Region, een Europees programma dat zich richt op het ontwikkelen van de zeven landen rond de Noordzee, onderverdeeld in verschillende projecten. Door deel te nemen aan het project DUAL Ports wil Port of Zwolle een rol spelen in het verduurzamen van de binnenhavens. Hun doel is om samen met containeroverslagbedrijf MCS een waterstoftank in Meppel te plaatsen, om het schip de Sendo Liner op waterstof te kunnen laten varen. Daarnaast verstevigt Port of Zwolle zijn digitale positie op Europees niveau door deel te nemen aan het project NON STOP. Dit project richt zich op digitalisering. Ook hier ligt de focus van Port of Zwolle op het innen van de havengelden.

Dit verhaal is aan u verteld door Port of Zwolle

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.