Een waterstand van meer dan 14,50 meter bij Lobith komt lang niet elk jaar voor, maar het is nog geen officieel hoogwater. Waterbeheerders maken nu extra inspectierondes over de dijken en laten de uiterwaarden volstromen, maar voortdurende dijkbewaking is niet nodig. Dat komt pas aan de orde als de Rijn bij Lobith boven de 15,00 meter boven NAP komt te staan.

Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand van de Rijn zondag gedaald is naar tussen de 11,60 en 11,90 meter boven NAP en dan nog verder daalt. Het water in de Maas daalt sneller. Op die rivier zijn geen beperkingen meer voor de scheepvaart.