Enkele jaren geleden moesten veel ligplaatsen wijken voor de aanleg van een ‘getijdenpark’, dat voor het grootste deel in het havenbekken moet komen. Het Havenbedrijf heeft inmiddels al geruime tijd geleden de waterbodem gesaneerd. Onduidelijk is wat de huidige status is van de gemeentelijke plannen voor het getijdenpark. Het zou deel moeten uitmaken van twee kilometer aan natuurvriendelijke oevers die er voor 2022 zouden moeten liggen.

Gemor

Het verdwijnen van de ligplaatsen leidde indertijd tot veel gemor uit de binnenvaart. De Maashaven, die nog maar voor een klein deel voor overslag in gebruik is, is een populaire locatie voor schippers die hun schip tijdelijk stil leggen. Volgens het Havenbedrijf is de Maashaven nu weer de grootste binnenvaarthaven van Rotterdam.

De nieuwe pontons bewegen met de getijden mee en worden door zogenoemde buispalen op hun plek gehouden. Alle ligplaatsen zijn aangesloten op walstroom. Het Havenbedrijf is er blij mee: ‘Gebruiksvriendelijk, meer stroom. En vóór de kerst gereed. De nieuwe pontons passen in het streven om de binnenvaart in het centrum van Rotterdam te houden’, aldus projectmanager Jannet de Bruijne-Bredius.