De diepgangbeperkingen betekenen in de praktijk dat de binnenschepen niet meer hun volledige vrachtcapaciteit mogen benutten. De sluizen op het Albertkanaal mogen pas gebruikt worden zodra ze volledig zijn gevuld. In Wijnegem worden slechts twee van de drie sluizen benut. Dit brengt voor sommige schepen wachttijden tot vier uur met zich mee aan het sluizencomplex van Wijnegem en tot twee uur elders.

Waterpeil

Het waterpeil in het kanaal ligt er lager dan normaal, maar op dit kanaal zijn vooralsnog geen diepgangbeperkingen van kracht. Naast wat regenwater wordt het Albertkanaal gevoed door de Maas. Bovendien worden verschillende kleinere kanalen in de Kempen op hun beurt gevoed door het Albertkanaal. Gezien de huidige droogte in Vlaanderen zelf, Wallonië en Noord-Frankrijk, komt het erop aan zo weinig mogelijk water te verliezen langs de sluizen.

Aan de meest stroomafwaarts gelegen sluizen, in Wijnegem, wordt via de onbenutte derde sluis, water vanuit het lagergelegen deel van het kanaal, weer ophoog gepompt. Het gaat om drie pompen, met een gezamenlijk debiet van 4,35 kubieke meter per seconde. De captatie van water voor de landbouw vanuit het Albertkanaalbekken was al in einde juli fors teruggeschroefd. Die van drinkwater blijft op peil, maar vindt sinds kort meer gespreid plaats.