Bureau Telematica roept de branche en de overheid op tot actie om die communicatiesnelheid te verhogen. Ook heeft het bureau een eenvoudige verklaring voor de langzame groei van het computergebruik voor data-uitwisseling.

Sinds de nulmeting uit 1997 zijn computerbezit en -gebruik in de Nederlandse binnenvaart duidelijk toegenomen. Inmiddels hebben zes op de tien ondernemers zo’n ding aan boord; drie jaar geleden was dat vijftig procent. Géén pc heeft overigens nog altijd dertig procent van de zeshonderd ondervraagden. Nog altijd beschikt bijna twee op de drie binnenschepen niet over een modem dat via GSM gebruikt kan worden voor datacommunicatie.

‘De communicatiekosten zijn erg hoog in vergelijking met de kosten aan de wal. Bovendien nodigt de veel te lage transmissiesnelheid niet uit tot gebruik.’ Weliswaar dalen de kosten per minuut, maar nog onvoldoende om de binnenvaart massaal over de streep te trekken.