Daarnaast blijft de Gelderse stad actief ijveren voor een nationaal verbod op het varend ontgassen (ontluchten) van tankschepen. Het kabinet heeft begin dit jaar beloofd dat zo’n verbod er komt.

Schone lucht

Dat staat in het nieuwe plan voor schone lucht in Nijmegen, dat het college van burgemeester en wethouders dinsdag heeft vastgesteld. Het plan omvat naast maatregelen tegen vervuilende scheepvaart nog veel andere besluiten, zoals een verbod op oude brommers en scooters en het instellen van zones waarbinnen alleen bevoorraad mag worden met emissieloze voertuigen.

De Waal bij Nijmegen is een van de drukst bevaren stukken rivier van Europa. De scheepvaart zorgt voor evenveel luchtverontreiniging als al het wegverkeer in de stad, volgens onderzoek. Maar vervoer over water is wel schoner dan hetzelfde volume aan vervoer over de weg. Bovendien zouden er enorme fileproblemen ontstaan als alle transport over water via de weg zou moeten gaan.

Nijmegen wil wel dat de scheepvaart snel schoner wordt, omdat de stad steeds meer pal aan het water woont, werkt en ontspant. De stad treft langs de rivier alvast tal van voorzieningen om het de toekomstige elektrische binnenvaart makkelijk te maken. Maar, aldus de gemeente, om effectief iets te kunnen doen is internationale samenwerking broodnodig.