‘De economische en maatschappelijke gevolgen van het covid-19-virus voor de binnenvaartsector zijn groot. Het vrachtvervoer per binnenvaart ondervindt een forse omzetdaling door terugloop van de ladingstromen als gevolg van verminderde overslag in de zeehavens. De vrachtmarkt is door de coronacrisis ernstig ontwricht en de prijzen zijn in een vrije val geraakt’, aldus de belangenorganisaties.

Het kabinet ondersteunt ondernemers van getroffen sectoren met tijdelijke financiële regelingen. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient de SBI-code van een sector op de lijst van getroffen sectoren te zijn opgenomen. De binnenvaartsector, code 5040, is niet opgenomen in deze lijst en dat betekent dat getroffen ondernemers geen tegemoetkoming kunnen aanvragen als zij door het coronavirus een fors deel van hun inkomsten kwijtraken, stellen de organisaties.

Rechtsongelijkheid

De gezamenlijke brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en de Algemeene Schippers Vereeniging spreken van rechtsongelijkheid wanneer de binnenvaart niet in de SBI-codelijst opgenomen wordt en vragen de staatssecretaris met klem de code alsnog toe te voegen aan de lijst van SBI-codes van sectoren die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de schade door covid-19.