‘De binnenvaart houdt Nederland in beweging. Normaalgesproken omdat de sector jaarlijks negen miljoen vrachtwagens van de weg haalt. In tijden van de coronacrisis omdat de binnenvaart ervoor zorgt dat belangrijke producten zoals brandstoffen, (grondstoffen voor) medicijnen en grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie vertrouwd en veilig worden vervoerd. Niet voor niets is de binnenvaart door de overheid geoormerkt als vitale sector’, aldus BLN-Schuttevaer.

Persoonlijk gewin

De branchevereniging signaleert, in navolging van zusterorganisatie ASV, dat diverse businesspartners van de binnenvaart ‘de huidige crisis misbruiken voor persoonlijk gewin. Ons bereiken signalen dat ‘coronaclausules’ worden toegevoegd aan vervoersovereenkomsten of dat ondernemers in het kader van teruglopend ladingaanbod gevraagd wordt ver beneden de kostprijs te werken.’

In navolging van ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Wopke Hoekstra (Financiën), die dergelijke praktijken eerder onomwonden veroordeelden, doet BLN-Schuttevaer een moreel appèl op ketenpartners en roept binnenvaartondernemers op de rug recht te houden.

Schril contrast

‘De coronacrisis zorgt over de hele wereld voor hartverwarmende initiatieven. Mensen worden inventief en kijken weer naar elkaar om. Overal worden projecten opgestart om ervoor te zorgen dat we deze situatie samen met zo min mogelijk kleerscheuren doorkomen’, aldus BLN Schuttevaer.

‘Des te schrijnender is de conclusie dat de binnenvaartsector te maken heeft met partijen die een slaatje uit deze moeilijke periode proberen te slaan. Dit staat haaks op de woorden van de minister-president om juist in deze tijd er voor elkaar te zijn.’ In het bericht van de branchevereniging worden geen namen of concrete situaties genoemd. Die circuleren intussen wel op Facebook en andere sociale media.

Geen recht op liggeld

De coronacrisis maakt volgens de belangenvereniging dat er substantieel minder goederen vervoerd worden en daarmee neemt vanzelfsprekend het ladingaanbod voor de binnenvaart af. Dit gegeven wordt door diverse partijen misbruikt om vracht aan te bieden die zelfs onder kostprijsniveau ligt.

Daarnaast duiken er overal ‘coronaclausules’ op die bijvoorbeeld stellen dat vervoerders geen recht hebben op liggeld op het moment dat het schip door omstandigheden buiten hun schuld niet gelost kan worden.

‘Tijd voor actie’

Koninklijke BLN-Schuttevaer roept de businesspartners van de binnenvaart op zich juist in deze moeilijke periode te blijven conformeren aan de gebruikelijke spelregels, zoals die bijvoorbeeld zijn opgenomen in de Bevrachtingsvoorwaarden 2016. Binnenvaartondernemers wordt met klem aangeraden niet akkoord te gaan met de wildwestpraktijken die momenteel de ronde doen en misstanden te melden via info@bln.nl.

‘Daarnaast hebben we er bij minister Van Nieuwenhuizen op aangedrongen deze situatie een halt toe te roepen. Niet alleen omdat de binnenvaart nú een belangrijke bijdrage levert aan de continuïteit van Nederland, maar ook omdat de sector op lange termijn een essentiële rol speelt in het terugdringen van de stikstofuitstoot én een cruciale bijdrage kan leveren aan de oplossing van het fileprobleem.’