Volgens voorlopige cijfers van het CBS daalde het totale binnenlands vervoer met binnenschepen in vergelijking met 2018 met 1,6% tot 120 miljoen ton. Het internationaal vervoer steeg met 1,4% tot 241 miljoen ton. Er werden vooral meer goederen vanuit het buitenland naar Nederland vervoerd (5%). De afvoer vanuit Nederland daalde met 0,2%.

Containers

Het vervoerde gewicht van goederen in containers steeg vorig jaar ten opzichte van 2018 met 3,2%. Het totaal aantal teu’s steeg een fractie van 5,33 tot 5,35 miljoen teu. Dat is iets lager ten opzichte van het recordniveau van 5,5 miljoen uit 2017.

Het binnenlandse vervoer van containers groeide tot een recordniveau van 2,4 miljoen teu, 9% meer dan de 2,2 miljoen van het voorgaande jaar. Ten opzichte van het ‘kredietcrisisjaar’ 2008 is het binnenlandse containervervoer over water daarmee verdubbeld.

Droge en natte bulk

Het vervoerde gewicht aan droge bulkgoederen, met een aandeel van 52% de grootste ladingstroom, daalde met iets meer dan 6%. Het vervoer van natte bulkgoederen, zoals chemische en aardolieproducten, nam met bijna 11% juist fors toe tot bijna 123 miljoen ton. Daarmee is het de grootste ladingstroom voor de Nederlandse binnenvaart.

De daling in het internationale vervoer door de binnenvaart vanuit Nederland kwam vooral doordat er vorig 4,9% minder goederen naar Duitsland werden vervoerd, in totaal 71 miljoen ton. Vooral het transport van steenkool (-9,5%) en ertsen (-9,7%) liet een forse daling zien.

Kolen

Het kolenvervoer zal volgens het CBS de komende jaren verder afnemen, omdat Duitsland steeds meer kolencentrales sluit. Werd in 2013 nog ruim 28 miljoen ton steenkool naar Duitsland verscheept, in 2019 was dit gedaald naar iets meer dan 19 miljoen ton. Desondanks vormt het vervoer van kolen en metaalertsen met 60% van alle goederen nog steeds de hoofdmoot van de binnenvaart naar Duitsland.

Gevaarlijke stoffen

Binnenschepen vervoerden vorig jaar bijna 99,5 miljoen ton gevaarlijke stoffen, voor het overgrote deel vloeistoffen en bijna 28% van het totaal. Van alle gevaarlijke stoffen die via binnenvaart, weg of spoor worden vervoerd, gaat meer dan 85% over water. Brandbare vloeistoffen, zoals benzine en diesel, zijn met een aandeel van 73% de meest vervoerde gevaarlijke stoffen in de binnenvaart.