Door de hoge waterstanden heeft Rijkswaterstaat uit veiligheidsoverwegingen sinds 8 maart zowel de stuwen als de sluis in de Nederrijn bij Driel voor het scheepvaart gesloten. Op basis van de verwachte waterstanden kan de stremming zeven tot tien dagen duren, stelt RWS. Daardoor is het de komende tijd niet mogelijk voor de binnenvaartschepen om in de sluis te schutten.

Het is de schippers verder verboden om door de geopende stuw bij Driel te varen, aangezien er door de renovatie van de stuw nog uitstekende ophangpunten op de pijlers zitten die door het hoge water niet zichtbaar zijn. Er kan daarom geen gebruik worden gemaakt van de geopende stuw als alternatieve vaarroute.

Binnenschippers op de Rijn vanuit en naar Duitsland moeten nu een omweg maken die voor ongeveer twaalf uur extra vaartijd zorgt. Die omweg leidt deels door het Amsterdam-Rijnkanaal, waar nu de keersluis Ravenswaaij ook gesloten is. De schepen moeten de naastgelegen Prinses Marijkesluis gebruiken. Daar zullen de wachttijden flink oplopen, verwacht Rijkswaterstaat. De sluiting van de hoogwaterkering in het kanaal gaat waarschijnlijk maximaal tot het einde van de week duren.

Regenval

Uiterwaarden en overloopgebieden langs de grote rivieren stonden in veel gevallen nog onder water door de verhoogde waterstanden van begin februari. Het water in die gebieden en in de nevengeulen gaat de komende dagen verder stijgen, aangezien de Rijn bij Lobith door hevige regenval in het stroomgebied naar verwachting stijgt tot ongeveer 13,50 meter boven NAP. Ook kades langs de rivieren lopen onder.

De Maas gaat volgens Rijkswaterstaat de komende dagen opnieuw stijgen na een daling maandag. De stuwen bij Belfeld, Roermond en Sambeek zijn gestreken. Veel veerponten over de Maas en de IJssel zijn uit de vaart genomen. Rijkswaterstaat voorziet dat de hoge waterstanden na het weekeinde voorbij zijn.